องคมนตรี ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรี ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่

- in headline, จับกระแสสังคม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ที่ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (22 มี.ค. 66) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่า ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ได้เดินทางไปประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ณ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2566 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 วัน รวม 36 เที่ยวบิน ฝนตกจากการปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 14.31 ล้านไร่ ด้านภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ มีการขึ้นบินปฏิบัติการ จำนวน 6 วัน 8 เที่ยวบิน ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 397 นัด ไม่พบรายงานลูกเห็บตกเล็กน้อยในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย และภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 12 วัน รวม 28 เที่ยวบิน และใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2566 จำนวน 4 วัน รวม 42 เที่ยวบิน ตักน้ำได้ปริมาณ 25,200 ลิตร

ทั้งนี้ ในปีนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะปฏิบัติการฝนหลวงแบบเต็มอิ่ม คือ การระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทำฝนในพื้นที่เป้าหมายให้ทันเวลาเมื่อสภาวะอากาศพร้อม โดยจะให้มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมกันหลายชุด และถ้าหากการปฏิบัติในพื้นที่นั้นแล้วเสร็จ และพื้นที่เป้าหมายอื่นมีสภาพอากาศที่เหมาะสม จะย้ายไปปฏิบัติการในพื้นที่นั้นพร้อมกันทันทีเพื่อให้ได้ฝนตกในปริมาณที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่เกษตรกรซึ่งปลูกพืชไม่เหมือนกันอาจไม่ต้องการน้ำฝน ก็มีการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตได้ ทั้งนี้ เพื่อสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริฝนหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้