หอฯ เชียงใหม่ เสนอ ปธ.กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯ แก้ไข พ.ร.บ.หอการค้า

หอฯ เชียงใหม่ เสนอ ปธ.กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯ แก้ไข พ.ร.บ.หอการค้า

เชียงใหม่ (2 พ.ค.58) / หอการค้าเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เสนอปรับปรุง พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509 บังคับให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าต้องเป็นสมาชิกเหมือนนานาประเทศ เพื่อความเข้มแข็งขององค์กร และเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อเวลา 12.30 น. ของวันที่ 2 พ.ค. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการหอการค้าฯ ได้ยื่นหนังสือต่อนายสมชัย ฤชุพันธ์           ประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เพื่อเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509

“หอการค้า เป็นสถาบันเอกชนที่กลุ่มบุคคลจัดตั้งขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ และเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นการแสวงผลกำไรหรือหารายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ที่จะส่งเสริมให้พ่อค้า นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม รวมตัวกันเป็นสถาบันหอการค้า เป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมภายในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ” นางวิภาวัลย์ กล่าว

 ปัจจุบันหอการค้ามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า   ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด และมีความคาดหวังจากหลายหน่วยงานสูงในการมีส่วนร่วม ขณะที่รายได้ที่จะบริหารงานหอการค้าฯมีไม่เพียงพอที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ จะต้องเป็นความสมัครใจของนิติบุคคลนั้น ขณะที่ในระดับนานาชาติ เช่น ยุโรป จะบังคับให้ผู้ประกอบการธุรกิจและนิติบุคคลที่ทำธุรกิจต่างๆ ภายในอาณาเขตท้องถิ่นนั้นๆ ต้องเป็นสมาชิก เพื่อให้หอการค้าฯ มีความเข้มแข็งและดำรงบทบาทเป็นผู้แทนองค์กรธุรกิจในพื้นที่อย่างแท้จริง

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าช่วงนี้กำลังมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่ จึงมีข้อเสนอว่าควรจะมีการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งใช้มานานแล้วเพื่อให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จะต้องสมัครเป็นสมาชิกหอการค้าฯ ในท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งจะทำให้องค์กรหอการค้าฯ มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการธุรกิจ การค้า และทำธุรกิจในพื้นที่อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ทางหอการค้าฯจึงได้มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เพื่อช่วยผลักดัน และเร่งรัดให้แนวคิดดังกล่าวเกิดผลใช้บังคับเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนต่อไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้