หอการค้าเชียงใหม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หอการค้าเชียงใหม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการทำธุรกิจออนไลน์ หลังพบเศรษฐกิจเชียงใหม่เสียหายไปแล้วกว่า 6 หมื่นล้านบาทจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 12,500 ชิ้น และเงินสนับสนุน 30,000 บาท ให้กลุ่ม อสม. จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (4 ส.ค. 64) นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 6-7 หมื่นล้านบาท จึงอยากให้มีการเร่งระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการทั้งการลดดอกเบี้ยเงินกู้ การพักชำระหนี้ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจในแบบออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

นอกจากนี้นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 12,500 ชิ้น และเงินสนับสนุนอีก 30,000 บาท มอบให้แก่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่ม อสม.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้