หอการค้าฯ เชียงใหม่ชี้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ชะลอตัว เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมภาคการเกษตรครบวงจร

หอการค้าฯ เชียงใหม่ชี้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ชะลอตัว เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมภาคการเกษตรครบวงจร

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีแรก 2562 ชะลอตัว แจงนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนแผนมุ่งไปเวียดนาม – กัมพูชาแทน เผยแนวโน้มช่วงต้นครึ่งปีหลังนักท่องเที่ยวสวิงตัวกลับ ทั้งเอเชีย สหรัฐ และยุโรป เพิ่มขึ้น 17.5 ชี้รัฐบาลใหม่ต้องเร่งกระตุ้นกำลังซื้อ และการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ ขณะที่หอการค้าฯ เร่งรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ดันเชียงใหม่ Local Food เชื่อมการท่องเที่ยว, การผลักดันองค์กรบริหารธุรกิจไมซ์, การเชื่อมโยงเศรษฐกิจบ้านพี่เมืองน้อง-ตลาดต่างประเทศ, การพัฒนาการค้าชายแดนเชื่อมเชียงราย-แม่ฮ่องสอน ,การผลักดันให้เกิดเมืองการบินภาคเหนือ รับสนามบินแห่งใหม่
​เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงครึ่งปีแรก 2562 และแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2562
นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดเชียงใหม่ชะลอลงมากจากไตรมาสก่อน โดยมีองค์ประกอบสำคัญที่ชะลอตัวลงลงได้แก่ การลงทุนภาคเอกชนลดลงทั้งการลงทุนก่อสร้างและการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐ รายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิต การบริโภคภาคเอกชนซบเซาโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามถือว่าการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นมากช่วงปลายไตรมาสทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย

​​ส่วนแนวโน้มในครึ่งปีหลังขึ้นอยู่กับมาตรการและนโยบายกระตุ้นของภาครัฐเป็นเรื่องหลักในเรื่องการกระตุ้นกำลังซื้อภาคชาวบ้านผ่านราคาสินค้าเกษตร และกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย การกระตุ้นด้านการคลัง เพิ่มการใช้จ่าย ทดแทนการลงทุนภาคเอกชน ที่ยังรอดูท่าที รวมถึงดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนและสามารถแข่งขันได้ [d
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า การเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และภาคเหนือ ทั้งการ รถไฟฟ้าในเมือง สนามบินแห่งใหม่เร่งรัดให้เร็วขึ้น ให้กำหนดเปิดปี 2580 หากทำได้เร็วก็จะทำให้มีเม็ดเงินออกมาเร็ว และเป็นข่าวดีที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้เริ่มดำเนินการแล้ว หอการค้าฯ ก็ได้นำเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการออกแบบโครงการให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุดเนื่องจากมีงบประมาณมากกว่า 1 แสนล้านบาท เช่น เส้นทางส่วนต่อขยาย การพัฒนาพื้นที่ TOD การบริหารจัดการในพื้นที่เป็นต้น

ด้านการเกษตร ถือว่ารายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตเกษตรสำคัญลดลงจากภาวะฝนทิ้งช่วง เช่น ลิ้นจี่และลำไย คาดว่าผลผลิตลำไยจะลดลงถึงร้อยละ 20-30 จากปีก่อน ผลผลิตข้าวลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ราคาจูงใจกว่า ราคาลิ้นจี่ขยายตัวเล็กน้อย จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดในช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ มีปริมาณออกสู่ตลาดประมาณ 13,604 ตัน ราคาข้าวทรงตัว ราคาลำไยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นบ้าง เนื่องจากกำลังซื้อของจีนไม่เข้มแข็งและค่าเงินหยวนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท โดยลำไยจะให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้ โดยให้ผลผลิตประมาณ 261,225 ตัน แต่สำหรับราคาปศุสัตว์เพิ่มสูง จากการปรับลดการผลิตหลังราคาตกต่ำและปัญหาโรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ

​ ​“หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรที่จะเชื่อมโยงกับการการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ซึ่งจะได้เปิดตัวโครงการเชียงใหม่ Local Food ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อจะเป็นการส่งเสริมมาตรฐานและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งทราบว่าในปีนี้ ทราบว่าสถานการณ์พืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง มีแนวโน้มให้ผลผลิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย”

​​ด้านการท่องเที่ยว พบว่าชะลอตัวลงช่วงต้นไตรมาส จากผลกระทบของหมอกควัน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเปลี่ยนแผนการเดินทาง จำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็ชะลอตัวช่วงกลางไตรมาสจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น เวียดนาม ที่ดานัง ฮานอย เป็นต้น กัมพูชา บริเวณเกาะกง ซึ่งนักธุรกิจจีนก็ไปส่งเสริมไว้เช่นกัน แข่งกับ พัทยา ภูเก็ต แต่ช่วงปลายไตรมาสนักท่องเที่ยวไทยและจีนปรับตัวดีขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ขยายตัวดี ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียอื่น ๆ พิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จากปีก่อนและอัตราการเข้า พักของโรงแรมก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหอการค้าฯ จะได้เร่งจัด Road Show ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อทำตลาดในประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลายประเทศ ทั้งในส่วนตะวันออกกลาง จีน และในอาเซียน เป็นต้น

​​ด้านการลงทุนภาคเอกชน ส่วนนี้ถือว่าซบเซาทั้งการก่อสร้างและการลงทุนการผลิต ด้านอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนเพิ่มเฉพาะที่รองรับความต้องการลูกค้าต่างชาติเป็นสำคัญ การซื้อบ้านอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมของลูกค้าชาวไทยทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า สำหรับการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ซบเซา มีเพียงอุตสาหกรรมส่งออกบางรายนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็ง และธุรกิจโรงแรมซึ่งรองรับลูกค้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีการลงทุนปรับปรุงที่พักเตรียมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีสัญญาณมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทประกันรับประกันการเดินทางมาท่องเที่ยวไทยหลังการเลือกตั้ง สำหรับยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ไตรมาสแรก

​​ทั้งนี้ ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอประเด็นด้านอสังหาริมทรัพย์ถึง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง ผลกระทบจากเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (loan to value ratio-LTV ratio) ที่ภาคเอกชนมองว่ามาตรการดังกล่าวเริ่มมีผลกระทบต่อการขายโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ เนื่องจากทำให้ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินมากขึ้น และยอดขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง จึงเสนอแนะให้ลดผลกระทบให้ผู้ประกอบการ เช่น ลดภาษีการโอน ต่าง ๆ เป็นต้น

สอดคล้องกับข้อมูลการใช้จ่ายเอกชน ที่ซบเซา เนื่องจากขาดกำลังซื้อ แต่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการใช้จ่ายจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีส่วนพยุงกำลังซื้อได้บ้าง สำหรับการใช้จ่ายสินค้าคงทนประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทรงตัวในเกณฑ์ดี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์และการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ on-line

​​ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่าช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 รายจ่ายรวม (ไม่รวมเงินเดือน) ลดลงร้อยละ 18.4 เหลือ 4,615.7 ล้านบาท ตามรายจ่ายประจำที่ลดลงร้อยละ 21.0 เหลือร้อยละ 2,644 ล้านบาท โดยลดลงตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ขณะที่รายจ่ายลงทุนร้อยละ 14.7 เหลือ 1,971.8 ล้านบาท ลดลงตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ชลประทาน

​​ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว เมื่อพิจารณาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่ลดลงร้อยละ 0.7 และภาษีมูลค่าเพิ่มสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรซึ่งช่วงต้นไตรมาสมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศและวัตถุดิบมีเพียงพอ และอุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์ในช่องปาก ที่น่าสังเกตอุตสาหกรรมหลายแห่งได้นำเครื่องจักรทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือทดแทนแรงงาน และหลายแห่งบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)

​​เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวจากไตรมาสก่อนตามราคาอาหารสดที่ปรับตัวสูงมากตามราคาผักและเนื้อสุกร เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลงและผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย สำหรับอัตราการว่างงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้า

​ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงร้อยละ 10.3 โดยเพิ่มขึ้นในสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจโรงแรม สินเชื่อก่อสร้างและสินเชื่อขนส่ง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโอนย้าย

สินเชื่อของบริษัทในเครือเข้ามาบริหารในสถาบันการเงินจังหวัดเชียงใหม่ ด้านยอดคงค้างเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ขยายตัวต่ำกว่าช่วงก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นเงินฝากของภาครัฐที่ฝากพักไว้และสถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มระดมเงินฝาก

เปิดแผนงานหอฯเชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562

​ ​ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยต่อว่าในแผนงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งดำเนินโครงการและกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ ได้แก่ ธุรกิจด้านไมซ์ โดยการผลักดันด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้านการจัดการประชุมและแสดงสินค้าครบวงจรในลักษณะ Chiang Mai Mice Bureau) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และตลาดต่างประเทศ และบ้านพี่เมืองน้องการผลักดัน การดำเนินโครงการเชียงใหม่ Local Food เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและต่อยอดมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในพื้นที่กับการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ผ่านสมาคมโรงแรม ภาคการศึกษา ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการจัดจำหน่าย, การส่งเสริมให้มีการดึงชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการการเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเมืองการศึกษานานาชาติครบวงจร รวมถึงการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในจังหวัดและภาคเหนือ และ การผลักดันให้เกิดโครงการเมืองการบินภาคเหนือ (Chiang Mai Aerotropolis) รับสนามบินแห่งใหม่ ที่จะทำให้เศรษฐกิจเชียงใหม่ขยายตัว 3 แสนล้านบาทภายในปี 2565

​​นอกจากนั้นคือ การพัฒนาด้านโครงการงานแสดงสินค้า เช่น หอการค้าแฟร์ งานแสดง เพื่อสร้างช่องทางการตลาด กระตุ้นกำลังซื้อในพื้นที่และภาคเหนือ ตลอดจนเป็นเวทีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โครงการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ที่จะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ โครงการส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยวกับบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าฯ โครงการเชียงใหม่สู่ Smart City เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะได้เร่งรัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเชียงใหม่ไม่ว่าด้านด้านสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครบทุกเส้นทางภายในระยะเวลาอันใกล้ โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เป็นต้น

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้