หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่วางสั่งรื้อฝาย สะพานชี้อุปสรรคขวางทางน้ำ

หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่วางสั่งรื้อฝาย สะพานชี้อุปสรรคขวางทางน้ำ

ทุ่งรวงทอง-ทุ่งสะโตก อ่วม น้ำแม่วางทะลักท่วม หลายหน่วยงานรับปัญหา เตรียมชงให้รื้อ สะพาน-ฝาย เชื่อเสาเป็นอุปสรรคขวางการไหลของน้ำ

วันที่ 26 กันยายน 2564 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำแม่วางหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรทั้งในพื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหามาจากตัวสะพานและฝายกั้นลำน้ำ โดยลงตรวจสอบบริเวณสะพานดอนปิน และสะพานศรีบุญเรือง ซึ่งเชื่อม ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง และ ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง ซึ่งด้านท้ายสะพานทั้ง 2 แห่ง มีฝายกั้นน้ำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าทั้งสะพานดอนปินและฝายกั้นน้ำทั้ง 2 แห่ง เป็นอุปสรรคและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุทกภัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง นายพีระศักดิ์ ธีระบดี นายอำเภอแม่วาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะประสานไปทางกรมชลประทานให้ทำการแก้ไขฝายทั้ง 2 ตัว โดยการแก้ไขเสาในลำน้ำให้มีจำนวนน้อยลง เนื่องจากเสาของฝายที่มีมากเมื่อน้ำหลายเศษไม้เศษวัชพืชไหลมาติดอยู่ที่เสาทำให้น้ำเอ่อล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำแม่วาง สำหรับสะพานดอนปิน สร้างมานานมาก บางส่วนเกิดการชำรุด ต้องทำการแก้ไขโดยการรื้นออกแล้วสร้างสะพานใหม่ เป็นสะพานที่ไม่มีเสาหรือมีเสาน้อยที่สุดที่จะมาเป็นอุปสรรคกีดขวางการไหลของน้ำ

“อีกแนวทางคือการขุดลอกแม่น้ำวางตลอดสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พร้อมกับการก่อสร้างพนักกั้นน้ำทั้ง 2 ฝั่งตลอดแนวแม่น้ำวาง โดยขอความร่วมมือกับทางอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วางร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แต่ละช่วงลำน้ำเป็นผู้ดำเนินการ”

หากเกิดฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่วางในปริมาณมากน้ำแม่วางจะหลากมาพร้อมกับเศษกิ่งไม้วัชพืชเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะไม้ไผ่ เช่นเดียวกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง และ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง ครั้งนี้ สืบเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่น้ำวางซึ่งได้หลากมาพร้อมกับเศษกิ่งไม้วัชพืช โดยเฉพาะไม้ไผ่ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ไหลมาติดเสาใต้สะพานและฝายกลายเป็นอุปสรรคขวางการไหลของแม่น้ำวาง ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทั้ง 2 ฝั่ง นอกจากนี้พนังคันดินท้ายสะพานดอนปินถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมสวนลำไยของราษฎรในพื้นที่ ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง อีกด้วย

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้