หลายอำเภอ ศปภ.ลุยต่อเนื่องตรวจ ร้านอาหาร สถานประกอบการฯย้ำสวมหน้ากากอนามัย 100%

หลายอำเภอ ศปภ.ลุยต่อเนื่องตรวจ ร้านอาหาร สถานประกอบการฯย้ำสวมหน้ากากอนามัย 100%

หลายอำเภอ ศปภ.ลุยต่อเนื่องตรวจ ร้านอาหาร สถานประกอบการฯ เผยทุกแห่งให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย 100%

วันที่ 26 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ศปก.เมืองเชียงใหม่ ภายใต้การอำนวยการของ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ นายอำนาจ มหายนต์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ผู้แทน อปท. ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลป่าแดด ลงพื้น กำกับ ติดตาม ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ทำการตรวจร้านอาหาร สถานประกอบการฯ รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ ร้านหมาล่า twenty two ร้านศักดิ์ศิลป์ ร้านวิวบาร์ ร้านกบนอกตำรา ร้านครัวริมปิง ร้านRoadside 89 ร้าน ช.ชัยเรือน ร้าน Wild hog และ ร้านขายของชำ ในพื้นที่ ต.ป่าแดด เพื่อให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ และตรวจตราการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนคำสั่งฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ประอำเภอประจำตำบลแม่เหียะ สั่งการให้ นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ผรส. หมู่ที่ 5 สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สุ่มตรวจพร้อมกับให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ร้านอาหารและลานกีฬาในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลแม่เหียะ รวม 4 แห่ง ได้แก่ ร้าน หม่าล่ายากริว ร้าน สเต๊กบ้านกุ้ง ร้าน ลาบเจียงฮาย และสนามเปตองประจำหมู่บ้าน ซึ่งผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดและฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด จึงได้ชี้แจงให้ร้านอาหาร สถานประกอบการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการเปิดปิดไม่ให้เกินเวลาที่กำหนด

ด้าน ศปก.อ.สันทราย ภายใต้การอำนวยการของ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย มอบหมายให้ นางสาวกมลรัตน์ แซ่ลี้ ปลัดอำเภอสันทราย พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.สันทราย เจ้าหน้าที่ TST บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสันทราย ลงพื้นที่สุ่มตรวจ และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของร้านอาหาร สถานประกอบการฯ ในพื้นที่อำเภอสันทราย รวม 14 ร้าน ได้แก่ ร้านสันทรายหมูจุ่ม ร้านSEICHI Yakiniku ร้านหม่าล่ารวมโชค ร้านอาหารญี่ปุ่นโชกุน ร้านข้าวต้ม 2 เจียง ร้านมุมเซ ร้านหม่าล่า แบล็คลิสต์ ร้านอู๊ด อาร์ต หมูกระทะ ร้านน้องพัช คาราโอเกะ ร้านสำราญ คาราโอเกะ ร้านฐิติรัตน์ คาราโอเกะ หม่าล่า ยู-เทิร์น ร้าน small Monkey และ ร้าน Fortune

ผลการปฏิบัติพบว่า ในกลุ่มสถานบริการ สถานประกอบฯ ทุกร้านไม่เปิดให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 37/2564 ในส่วนร้านอาหารหรือร้านที่จำหน่ายสุรา เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2564 โดยเคร่งครัด ซึ่ง ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน รวมถึงระยะเวลาในการเปิดปิด ทั้งนี้สถานประกอบการทุกแห่งรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้