หมอกควันไฟป่า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนวิกฤต เชียงใหม่วิกฤตสูงสุด

หมอกควันไฟป่า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนวิกฤต เชียงใหม่วิกฤตสูงสุด

หมอกควันไฟป่า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนวิกฤต รองแม่ทัพภาคที่ 3 ชื่นชมผู้ว่า-นายอำเภอและคนเชียงรายร่วมมือกันดูแลป้องกันปัญหาได้ผล ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ ขณะที่เชียงใหม่วิกฤตสูงสุดค่า pm2.5 ทะลุ 112 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.วัดค่าที่แม่แจ่ม จุดความร้อนพุ่ง 198 จุด

วันที่ 22 ก.พ.62 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือยังวิกฤตต่อเนื่อง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ เผยค่าดัชนีคุณภาพอากาศเมื่อเวลา 07.00 น.มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 7 จังหวัดประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และตาก ยกเว้นจังหวัดพะเยา และเชียงรายที่ดัชนีคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่า pm2.5 ยังไม่ถึง 50 ไมโครกรัม

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่า pm2.5 สูงมากที่สุดที่สถานีตรวจวัดต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 112 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.รองลงมาคือลำปาง 91 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ลำพูน 89 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ตาก 63ไมโครกรัมต่อลบ.ม.น่าน 63 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. แพร่ 63 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.พะเยา 47 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.เชียงราย 41 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.และแม่ฮ่องสอน 54 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.

นอกจากนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS เวลา 02.12 น.จำนวน 692 จุด ดังนี้   จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด จำนวน 198 จุด รองลงมาคือจังหวัดลำปาง จำนวน 166 จุด จังหวัดตาก จำนวน 83 จุด จังหวัดลำพูน จำนวน 81 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 63 จุด จังหวัดน่าน จำนวน 48 จุด จังหวัดแพร่ จำนวน 28 จุด และจังหวัดพะเยา จำนวน 25 จุด

พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สำหรับ ACTION PLAN ประจำวันที่ 22 ก.พ62 ได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว ถึงแนวความคิดการทำเครื่องฟอกอากาศด้วยน้ำซึ่ง สามารถนำไปทดลองใช้ โดยยึดจุดที่อยู่สูงเป็นอ่างเก็บน้ำ และมีช่องลมที่ลมพัดผ่าน หรือช่องลมของแม่น้ำต่างๆ ก็จะได้เครื่องฟอกอากาศด้วยน้ำเพื่อเปลี่ยนอากาศให้เป็นอากาศดีได้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณผวจ.เชียงรายและนายอำเภอรวมทั้งประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันทำให้เชียงรายไม่มีจุดความร้อนในพื้นที่ ไม่มีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้น

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กและจุดความร้อนที่พบสูงมากซึ่งจะทำให้หมอกควันปกคลุม ได้ประสานไปยังรองผวจ.เชียงใหม่และผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วว่า ในเขตพื้นที่ของดอยสุเทพทั้งแนวที่ระดับเส้นชั้นความสูง 400 เมตรในระดับเดียวกันกับห้วยตึงเฒ่า มีอ่างน้ำเรียงรายเป็นระยะระยะเริ่มจากทิศเหนือคืออ่างน้ำในบริเวณของกองพลทหารราบที่ 7 แม่ริม และมาห้วยตึงเฒ่า และมาที่สถานีวิจัยแม่เหียะ และไปที่แกรนแคนยอน หางดงเชียงใหม่ ถ้าพิจารณาวางชุดม่านน้ำฟอกอากาศบริเวณนี้ก็จะเป็นช่องทางลมฝ่ายใต้ที่พัดเลียบเขาเข้าสู่แอ่งเมืองเชียงใหม่เพื่อสร้างอากาศดีได้

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า สำหรับ Action Plan วันนี้ให้กองยุทธการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าทําเป็นวิทยุสั่งการ เป็นข้อคิด เป็นข้อปฏิบัติ โดยอนุโลมส่งให้ทุกกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และปรับแผน วันนี้จะส่ง ฮท.72 ไปให้ลาดตระเวนทางอากาศเพื่อหาพื้นที่ไฟไหม้ เมื่อจบภารกิจให้รายงานด่วนและประสาน/กำกับ mi17 และหน่วยภาคพื้นดินเข้าทำงาน.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้