หมอกควันพิษวิกฤตหนักเชียงดาวค่าpm10 พุ่งกว่า 425.8 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.รัฐบาลสั่งทหารตั้งกองบัญชาการช่วย

หมอกควันพิษวิกฤตหนักเชียงดาวค่าpm10 พุ่งกว่า 425.8 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.รัฐบาลสั่งทหารตั้งกองบัญชาการช่วย

รัฐบาลสั่งกองทัพภาคที่ 3 ตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันฯที่เชียงใหม่อีกรอบ หลังปล่อยให้เผชิญวิกฤตกว่า 2 วันหมอกควันปกคลุมทั่วเมือง ให้ทุกหน่วยเร่งฉีดพ่นละอองน้ำลดความหนาแน่นของฝุ่น ขณะที่เชียงดาวค่าฝุ่นทั้ง pm10 และ 2.5 พุ่งสูงถึง 425.8 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือยังส่อเค้ารุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่หมอกควันปกคลุมหนาแน่นท้องฟ้าขุ่นมัวมาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องหาหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กมาสวมใส่และเกิดกระแสเรียกร้องจากประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยติดแฮซแท็กถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้เข้ามาแก้ไขปัญหา

ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้(13 มี.ค.62) พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ได้รับการสั่งการจากรัฐบาล ให้เข้ามาแก้ไขวิกฤตหมอกควัน ฝุ่นละออง ที่มีผลกระทบกับชีวิตพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 สูงมาก โดย Action Plan ที่ปรับเปลี่ยนให้ทุกหน่วยงานประสานการปฏิบัติ แบบบูรณาการกัน โดยเริ่มจากการสร้างมวลอากาศดีในเขตพื้นที่ ชุมชนหนาแน่น ให้ระดมเครื่องพ่นละอองน้ำ ติดตั้งภายในวันนี้ ณ พื้นที่ 2 จุด คือ รอบคูเมืองทั้ง 4 ทิศ ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และที่บริเวณห้วยตึงเฒ่า ซึ่งเคยใช้เป็นที่สร้างม่านน้ำฟอกอากาศอยู่แล้ว

ในส่วนของการปฏิบัติงานให้ประสานใช้ยุทโธปกรณ์ของหน่วยในทุกภาคส่วนมาดำเนินการ โดยให้ปฏิบัติในห้วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น.ของทุกวันจนถึง 14.00 น.ของทุกวันจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของตึกสูงร่วมพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศ และทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาอย่างเด็ดขาด และ ใช้มาตรการทางกฎหมาย หาตัวบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือในการลักลอบเผาป่า และเผาพื้นที่เกษตรกรรม

นอกจากนี้ยังตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ณ สโมสรค่ายกาวิละให้เปิดทำการตั้งแต่ 9.00 น.วันนี้(13 มี.ค.) และให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 7 และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนในการปฏิบัติการดับไฟในเขตพื้นที่เพื่อลดค่าละอองฝุ่นพิษ

และเมื่อเวลา 10.00 น.ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผบ.มทบ.33 ปภ. เทศบาลนครเชียงใหม่ ชลประทาน กรมป่าไม้ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ระดมทรัพยากรและกำลังพล ออกปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยการฉีดพ่นละอองน้ำ การรดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันฯที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยจะปฏิบัติการต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดพ่นละอองน้ำบนตึกสูง ที่โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วย

ส่วนทางด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานข้อมูลค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10 และ AQI อำเภอในพื้นที่ จว.ช.ม. วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 12.00  น.ซึ่งพบว่าอ.เชียงดาวเป็นจุดที่ค่า pm2.5 สูงที่สุด 405.5 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ขณะที่ค่าpm10 สูงถึง 425.8 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.และพบจุดความร้อน 7 จุด รองลงมาคือที่อ.แม่วางค่า pm2.5 สูง 176.21 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.แต่ไม่พบจุดความร้อน ส่วนที่แม่แจ่มพบจุดความร้อน 1 จุดค่าpm2.5 เท่ากับ 134.05 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. อ.เมืองเชียงใหม่ค่าpm2.5 เท่ากับ 230 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ขณะที่ฝางแม้พบจุดความร้อน 10 จุดแต่ค่าpm2.5 เท่ากับ 18 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.เช่นเดียวกับแม่อายและไชยปราการ

ทั้งนี้จากรายงานของนายสรัชชา ณ อยุธยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 657 จุด พบจุดความร้อนจำแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน 9 จังหวัด126 จุด พบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม ระบบ MODIS วันที่ 1  มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 3,241 จุด โดย พบในจังหวัดเชียงใหม่ 594, น่าน 603, ลำปาง 532, ตาก 459, ลำพูน 241, แม่ฮ่องสอน 238, แพร่ 235, เชียงราย 202 และ พะเยา 137 ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบร่องรอยพื้นที่เผาไหม้จาก ดาวเทียม LANDSAT-8 วันที่ 1 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562 ในจังหวัดตาก 442,779 ไร่, เชียงใหม่ 174,169 ไร่, ลำปาง 165,704 ไร่, แพร่ 133,345 ไร่, ลำพูน 125,109 ไร่, เชียงราย 76,714 ไร่, น่าน 56,450 ไร่, แม่ฮ่องสอน 44,172 ไร่, พะเยา 32,925 ไร่, ตามลำดับ.

 

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้