หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ คุมเข้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ คุมเข้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ คุมเข้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

พลโทนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ที่ค่ายพิชิตปรีชากร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังผาเมืองที่ดูแลพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการวางกำลังคุมเข้ม 12 ช่องทางพื้นที่เสี่ยง ที่เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาพักคอยตามแนวชายแดน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ สามารถสกัดกั้นยาเสพติดไปแล้ว 36 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 40 คน เสียชีวิตจากการปะทะกัน 5 ศพ ยึดของกลางยาบ้าได้ 21 ล้าน 3 แสนเม็ด เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม และฝิ่นดิบ 5.1 กิโลกรัม

ในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางต่อไปยัง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำโขงตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำ ที่บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ไปสิ้นสุดที่แก่งผาได บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ ได้เน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เข้มแข็ง เต็มความสามารถ นำมาตรการเฝ้าระวังและป้องปรามเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ตามจุดเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก สำหรับการดำเนินการของ หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือนั้น จะเน้นการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ตามบริเวณแนวชายแดนทั้ง 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว เวียงแหง และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดจำนวนยาเสพติดที่จะเข้าสู่ประเทศไทยตอนใน โดยบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ป.ป.ส. เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งให้กับแนวชายแดน

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้