หน่วยงานด้านเดินอากาศรวมพลังจัดงานวันเด็กประจำปี 61 เน้นให้ความรู้และสอนประสบการณ์ให้เยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่อาชีพในอนาคต

หน่วยงานด้านเดินอากาศรวมพลังจัดงานวันเด็กประจำปี 61 เน้นให้ความรู้และสอนประสบการณ์ให้เยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่อาชีพในอนาคต

หน่วยงานด้านเดินอากาศรวมพลังจัดงานวันเด็กประจำปี 61 เน้นให้ความรู้และสอนประสบการณ์ให้เยาวชนในรูปแบบใหม่ จำลองการจัดการความปลอดภัย การขึ้นเครื่องบิน หวังเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

ที่สโมสรวิทยุการบินเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ซึ่งศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่และคณะกรรมการดำเนินการธุรกิจการบินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำหน่วยงาน

จากนั้นนายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ แถลงเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กประจำปี 2561 ว่า ในปีนี้เป็นปีแรกที่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศและประกอบธุรกิจด้านการบินรวมพลังกันจัดงานวันเด็กในรูปแบบใหม่ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น.ที่ท่าอากาศยานกองบิน 41

ในส่วนของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่เป็นการบริหารการจราจรทางอากาศ เพื่อให้ท้องฟ้ามีการคมนาคมทางอากาศที่ปลอดภัย นับตั้งแต่การวางแผนการบิน การเคลื่อนตัวของอากาศยานเพื่อวิ่งขึ้นและบินลงสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย ตรงนี้จะจัดนิทรรศการแสดงภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของผู้ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ Air Traffic Controller ว่าปฏิบัติงานอย่างไร ระหว่างที่พวกเราทุกคนกำลังเดินทางและนำผู้ควบคุมจราจรทางอากาศมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ด้วย

ด้านนายอภิชาติ ขอบทำเหมือน รองผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นจุดแรกของการจัดการอำนวยความสะดวก สบายและการจัดความปลอดภัย เราจะนำเด็กๆ เข้าสู่อาคารของสนามบินซึ่งได้จำลองให้เป็น Terminal ของสนามบิน เริ่มจากการนำไป Check-in ตรวจอาวุธ และส่งต่อให้กับสายการบินในการนำขึ้นเครื่องบินที่จำลองไว้ นอกจากนั้งมีส่วนของการจัดการความปลอดภัยภาคพื้นจะนำเอารถดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานนำมาจัดแสดงด้วย

ในส่วนของสายการบินที่ทำการบินมายังจังหวัดเชียงใหม่นั้น นายพัฒนชัย พึ่งโพธิ์สถ ประธานกรรมการผู้ประกอบการธุรกิจการบินจังหวัดเชียงใหม่( Airline Operator Committee) กล่าวว่า ทุกสายการบินที่บินมายังจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การบินไทย ไทยสไมล์ แอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ส ไทยไลออนส์แอร์และสายการบินต่างประเทศได้รวมพลังกันจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน พร้อมตอบคำถามที่หลายๆ คนสงสัยเช่น การปิดม่านหน้าต่าง เพื่อแนะนำความปลอดภัยขณะทำการบิน การปิดโทรศัพท์มือถือ การปฏิบัติตัวเมื่อมีเหตุฉุกเฉินบนเครื่องบิน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีส่วนแนะแนว โดยการจัดแสดงข้อมูลการประกอบอาชีพด้านบริการเดินอากาศ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส กราวน์คอนโทรล การจัดการท่าอากาศยานและผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้คำแนะนำแก่น้องๆ เพื่อเป็นแนวทางและการเลือกในการประกอบอาชีพทุกหน่วยงานในวันข้างหน้า

ทั้งนี้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การรวมพลังจัดงานเพื่อเด็กๆ ในครั้งนี้ เพราะเชื่อว่าแรงบันดาลใจ ตลอดจนการให้ประสบการณ์ที่ถูกต้องจะช่วยสร้างเยาวชนทั้งของท้องถิ่น และเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางด้านการเดินอากาศของประเทศ และต่างมุ่งหวังที่จะมีเยาวชนของท้องถิ่นมาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นในวันข้างหน้า และยืนยันว่านอกจากความรู้แล้วยังมีกิจกรรมที่ได้ความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย พร้อมกับมีของที่ระลึกกลับบ้านทุกคน.

You may also like

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ฯจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

จำนวนผู้