หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงแตะ 80-90% ของ GDP แบงก์ชาติเหนือชี้เศรษฐกิจเริ่มปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน

หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงแตะ 80-90% ของ GDP แบงก์ชาติเหนือชี้เศรษฐกิจเริ่มปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน

แบงก์ชาติเหนือเผยเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีจากภาคบริการและท่องเที่ยว ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแค่ 4 แสนไร่ไม่กระทบกำลังซื้อ คาดไตรมาสสุดท้ายเร่งตัว เชื่อต้นปีท่องเที่ยวฟื้นตัวเต็มร้อย ส่วนหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงแตะ 80-90% ของ GDP

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65 ที่สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากด้านราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามความต้องการบริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้า การท่องเที่ยวปรับดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 รวมทั้งตลาดแรงงานที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนชะลอลงหลังเร่งไปก่อนหน้า ขณะที่รายจ่ายภาครัฐหดตัว อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสดและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งขึ้น ขณะที่ราคาพลังงานชะลอลง

จากข้อมูลอ้างอิงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาภาคเหนือมากขึ้นหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 และนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบถึงร้อยละ 29 เทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดแม้จีนจะยังไม่เปิดประเทศ แต่ก็มีสัญญาณที่ดี  โดยส่วนใหญ่เป็นชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ สะท้อนจากการเดินทางเข้ามาภาคเหนือทั้งทางบกและอากาศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราการเข้าพักสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว และคาดว่าในไตรมาส 4 นักท่องเที่ยวจะเดินทางมามากขึ้นหลังจากอั้นการเดินทางกันมานานและคาดว่าต้นปีหน้าท่องเที่ยวจะกลับมาเต็ม 100%

ผอ.อาวุโส ธปท.สำนักงานภาคเหนือ กล่าวอีกว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามราคาอาหารสด ส่วนราคาพลังงานชะลอลง ตลาดแรงงานปรับดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมที่สูงกว่าก่อนช่วงโควิด 19 ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบอาชีพอิสระปรับดีขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับหนี้ครัวเรือนซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงประมาณ 80-90% ของ GDP ประเทศ โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่ธปท.ภาคเหนือนำมาพิจารณาใช้ข้อมูลจาก สถาบันการเงินและ SFI และ Non-Bank แต่ยังขาดข้อมูลของสหรณ์ อย่างไรก็ตามแม้ข้อมูลสินเชื่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเชื่อบ้าน แต่สินเชื่อประเภทเช่าซื้อก็ลดลง ประกอบกับการปล่อยสินเชื่อของภาคการเงินก็ค่อนข้างระมัดระวังแล้ว

สำรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4/2565 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคบริการและการท่องเที่ยว ประกอบกับด้านแรงงานที่ทยอยฟื้นตัว และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ยังมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกคาดว่าทรงตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง และพื้นเกษตรในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตัวเลขของกระทรวงเกษตรฯมีประมาณ 4 แสนไร่ หากเทียบกับปี 54 ซึ่งพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า7.8 ล้านไร่ ประกอบกับแหล่งน้ำมีเพียงพอให้เพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้งก็คาดว่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย.

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้