สโมสรบัณฑิต มช. ก้าวล้ำนำสมัย ประเทศไทย 4.0 จัดโครงการวิ่งผ่านแอพพลิเคชั่น ชวนพี่น้องบัณฑิตออก มาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี

สโมสรบัณฑิต มช. ก้าวล้ำนำสมัย ประเทศไทย 4.0 จัดโครงการวิ่งผ่านแอพพลิเคชั่น ชวนพี่น้องบัณฑิตออก มาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี

สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการ “สี่ทศวรรษบัณฑิตวิทยาลัย..ใส่ใจสุขภาพ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก และ ปริญญาโท ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขโดยเกิดจากบุคลากรจากทุกกลุ่มและทุกระดับมีส่วนร่วม และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นทีม โดยมีความสุขอย่างมีสุขภาวะทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพดี ด้านผ่อนคลายดี ด้านน้ำใจดี ด้านจิตวิญญาณดี ด้านครอบครัวดี ด้านสังคมดี ด้านใฝ่รู้ดี ด้านสุขภาพการเงินที่ดี และ ด้านการทำงานที่ดี

เพื่อเป็นการสนองนโยบาย และการสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จึงได้เล็งเห็นว่า การวิ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน เพราะเป็นกีฬาที่สามารถทำได้ง่ายด้วยตัวเอง  โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “สี่ทศวรรษบัณฑิตวิทยาลัย .. ใส่ใจสุขภาพ”

กิจกรรมมีลักษณะเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 400 คน เข้าร่วมออกกำลังกายด้วยการ เดิน – วิ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดเก็บระยะในการวิ่งด้วยแอพพลิเคชั่นสำหรับนักวิ่ง ซึ่งเมื่อวิ่งถึงระยะเป้าหมายที่กำหนด ก็จะมีสิทธิในการรับของที่ระลึกจากสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานภายในงาน พร้อมทั้ง รศ.ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสองท่านได้ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่สามารถทำสถิติในการวิ่งมากที่สุด โดยผู้ที่สามารถวิ่งครบ 100 กิโลเมตร แล้วนั้นจะได้รับของรางวัล เป็นเสื้อวิ่งคุณภาพดี และ เสื้อผู้เข้าเส้นชัย 100 กิโลเมตร กระเป๋า และ กระติกน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิ่งของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต

รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าโครงการ “สี่ทศวรรษบัณฑิตวิทยาลัย..ใส่ใจสุขภาพ” เป็นโครงการที่ดีสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนมาก โครงการนี้ทำให้นักศึกษาตื่นตัวและหันมาออกกำลังกาย นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่จะได้มาออกกำลังกายกัน ซึ่งการออกกำลังกายด้วยการ เดินหรือวิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะอยู่ตรงไหนก็สามารถออกกำลังกายได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ทางบัณฑิตวิทยาลัย อยากเห็นนักศึกษารวมถึงบุคลากรได้มีสุขภาพดีกันทุกคน ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและอย่าลืมเชิญชวนคนข้างกายท่านร่วมออกกำลังกายกันด้วย

ด้านนาย จิรชาติ  ใคร้มา นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างสูงโดยมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในกรุ๊ป แอพพลิเคชั่น มากถึง 500 รายแต่โครงการที่เราได้จัดทำสามารถรับสมาชิกผู้ร่วมโครงการเพียง 400 ราย แต่เชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะต่อยอดให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและใครหลายคนได้ออกมาวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดี และร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งมั่นให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต่อไป.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้