สำนักงานราชเลขานุการพร้อมคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของจิตอาสา 8 ด้านให้แก่ผู้ว่าและผู้แทนจิตอาสา 17 จังหวัดภาคเหนือ

สำนักงานราชเลขานุการพร้อมคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของจิตอาสา 8 ด้านให้แก่ผู้ว่าและผู้แทนจิตอาสา 17 จังหวัดภาคเหนือ

คณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ สำนักงานราชเลขานุการพร้อมคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของจิตอาสา 8 ด้านให้แก่ผู้ว่าและผู้แทนจิตอาสา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร คณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ สำนักงานราชเลขานุการ พร้อมคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ในการดำเนินงานของจิตอาสาเฉพาะกิจทั้ง 8 ด้าน งานพระราชพิธีถวายถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี ผวจ.หรือ รองผจว.ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่และผู้แทนจิตอาสาทั้ง 8 ด้าน รวมจังหวัดละ 9 คน

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาทั้งหมด 108,567 คน โดยอำเภอเมืองมีผู้มาลงทะเบียนจิตอาสามากที่สุด 11,495 คน ขณะที่อีก 24 อำเภอรวมกัน 97,072 คน โดยแยกเป็นจิตอาสางานดอกไม้จันทน์ 23,396 คน งานโยธาฯ 5,530 คน งานบริการ 43,810 คน งานรักษาความปลอดภัย 11,589 คน งานประชาสัมพันธ์ 6,258 คน งานขนส่ง 1,764 คน งานด้านการแพทย์ 12,630 คนและงานจราจร 3,617 คน ในส่วนของพระเมรุมาศจำลองเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของพระจิตตกาธานผลงานขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 46.88

นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักงานราชเลขานุการ ในพระองค์ 904 คณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินเทพยวรางกูรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรคนไทยและเข้าพระทัยดีจึงได้ให้ประชาชนได้ร่วมเป็นจิตอาสาซึ่งแยกเป็น 8 ด้าน สำหรับดอกไม้จันทน์ให้งดใช้ดอกไม้จันทน์ที่ทำจากลวดหรือพลาสติก การแต่งกายต้องสุภาพ ผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกง รวมถึงจิตอาสาและสื่อมวลชนด้วย เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน จิตอาสาที่ใส่หมวกไม่ต้องถอดหมวกแต่ให้ทำความเคารพแบบตำรวจ ทหาร

สำหรับช่างภาพต้องมีปลอกแขนหรือป้ายชื่อตามแนวทางของจังหวัด โดยให้มีการตรวจกล้องนักข่าวทั้งหมด สำหรับการประกอบพิธีในช่วงแรกนั้น ช่วงแรกในเวลา 9.00 น.ผวจ มอบ รองผวจ.(1) ในช่วงบ่าย 15.00 น.เริ่มพิธีทางศาสนา และในเวลา 18.30 ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผวจ. เป็นประธานในพิธี ช่วงที่ 3 เวลา 22.00  น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ(จริง)ผวจ.ประธาน เนื่องจาก ผวจ.ไม่ควรถวายดอกไม้จันทน์สองครั้ง ส่วนภาคดึกเป็นการอัญเชิญดอกไม้จันทน์เข้าเผา

ในส่วนของการขอใช้โดรน ให้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดรวบรวมผู้ที่ไปลงทะเบียนเพื่อยื่นขออนุญาตที่สถาบันการบินพลเรือน เชียงใหม่ และในงานพระราชพิธีนั้นพิธีกรต้องบรรยายให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้รบกวนการถ่ายทอดสดและให้พูดเท่าที่จำเป็นและช่วงที่ว่างสามารถเปิดเพลงที่เหมาะสมได้.

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้