สำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ(Season2)

สำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ(Season2)

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 5 จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ(Season2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสงเคราะห์ด้านอาชีพให้กับสมาชิกที่อยู่ในความดูแล ได้พัฒนาทักษะฝีมือด้านทำอาหารและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ พร้อมชิงเงินรางวัล 5,000 บาทและประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.66 ที่ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ(Season2) สำหรับสมาชิกที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ เขตภาคเหนือตอนบน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน

นายเชษฐา หิมอนุกูล ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 5 กล่าวถึงที่มาของโครงการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ(Season2)ว่า เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างโอกาสด้านอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนรวมพลังเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาด ภายใต้แนวคิด”สร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม”ในการพัฒนาทักษะด้านการทำอาหารพร้อมทานให้แก่สมาชิกที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสงเคราะห์ด้านอาชีพให้แก่สมาชิกที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหารให้แก่สมาชิกที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้แก่สมาชิกที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติให้มีรายได้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

สำหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งอาหารคาวและอาหารหวานจำนวน 13 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งประเภทอาหารคาวและหวานจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้เงินรางวัลๆ ละ 3,000 และ 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรตามลำดับ.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้