สายการบินยกเลิกเที่ยวบินช่วงประเพณียี่เป็งเพิ่มเป็น 90 เที่ยวบินหลังลำพูนอนุญาตให้ปล่อยได้ 2-4 พ.ย.ชี้อยู่ในแนวร่อนลงของเครื่องบิน

สายการบินยกเลิกเที่ยวบินช่วงประเพณียี่เป็งเพิ่มเป็น 90 เที่ยวบินหลังลำพูนอนุญาตให้ปล่อยได้ 2-4 พ.ย.ชี้อยู่ในแนวร่อนลงของเครื่องบิน

สายการบินยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเป็น 90 เที่ยวและมีการปรับเปลี่ยนตารางบิน หลังพบว่าลำพูนมีประกาศจังหวัดให้ปล่อยโคมลอยได้ 2-4 พ.ย. ชี้เป็นแนวร่อนลงของอากาศยาน

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 มีเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 187 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 29 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมด ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้มีเที่ยวบินที่ยกเลิก จำนวน 90 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 66 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน  และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 97 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 67 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 30 เที่ยวบิน ส่วนสายการบินต่างๆ ได้ทำการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเพิ่มเติมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่แนวร่อนของอากาศยาน ได้ออกประกาศจังหวัดลำพูน อนุญาตให้ปล่อยโคมลอย โคมไฟ ได้ระหว่างวันที่ 2-4  พฤศจิกายน 2560

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย เช่นการเพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด

นอกจากนั้นยังจะเพิ่มความถี่ในการตรวจทางวิ่งหรือรันเวย์ จากเดิมวันละ 4 รอบ โดยเพิ่มเป็น 10 รอบต่อวัน เพื่อเก็บซากโคมลอยที่อาจจะถูกกระแสลมพัดมาตกในรันเวย์สนามบินด้วย

   ด้านนายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถิติในปี 2558 นักบินพบเห็นโคมลอย 23 ครั้ง จำนวน 120 ลูก และในปี 2559 พบเห็น 15 ครั้ง จำนวน 66 ลูก คิดเป็นอัตราลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มีการประกาศจังหวัด กำหนดให้มีการปล่อยโคมควัน หรือว่าวฮม ในวันที่ 3 พ.ย. 60 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.ซึ่งสายการบินได้ปรับเลื่อนเวลาบินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วนการปล่อยโคมลอย หรือโคมไฟ ในวันที่ 3 – 4 พ.ย. 60 ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น.เท่านั้น สายการบินในประเทศ ยกเลิกเที่ยวบิน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการบิน

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้