สาธารณสุขเชียงใหม่ยันเด็กจีนป่วยปอดบวมคนละเชื้อกับที่ระบาด

สาธารณสุขเชียงใหม่ยันเด็กจีนป่วยปอดบวมคนละเชื้อกับที่ระบาด

สสจ.เชียงใหม่แจงข่าวเท็จในสื่อออนไลน์ต่างๆ ยันคัดกรองผู้ป่วย 711 รายจากอู่ฮั่นยังไม่พบคนป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ มี 2 รายป่วยจริงแต่ไม่ใช่โรคที่กำลังระบาด

วันนี้ (วันที่ 16 มกราคม 2563) นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าวลือที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้ องค์การอนามัยโลกได้แถลงว่า ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดสาธารณรัฐประชาชนจีน 41 ราย เสียชีวิต 2 ราย และพบผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีน 2 ราย ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ยังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน


สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย กล่าวว่า การคัดกรองด้วยเครื่อง Thermo scan
ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คัดกรองผู้โดยสารสายการบิน Air China เที่ยวบินตรงอู่ฮั่น-เชียงใหม่ จำนวน 6 เที่ยวบิน ผู้โดยสารที่คัดกรองสะสม 711 คน ยังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติ ส่วนการคัดกรองที่โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยสงสัย 2 ราย รายที่ 1 เป็นหญิงไทยไปทำงานที่จีน เดินทางกลับจากอู่ฮั่น-สุวรรณภูมิ ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B รายที่ 2 เป็นเด็กหญิงชาวจีน อายุ 7 ปี เดินทางจากท่าอากาศยานอู่ฮั่น-เชียงใหม่ ผลการตรวจยืนยันพบว่าเชื้อ Rhinovirus และเชื้อปอดบวมที่พบได้ทั่วไป โดยการตรวจยืนยันเป็นการตรวจจากห้องชันสูตรมาตราฐานระดับประเทศ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบำราศนราดูร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ส่วน ข่าวลือที่ว่า พบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (H3N2) ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้น นายแพทย์จตุชัย ยืนยันว่าเป็นข่าวเท็จเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (H3N2) เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดประจำในประเทศไทย ไม่ใช่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จากเชื้อ H3N2 โรงพยาบาลก็ทำการรักษาและดูแลเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไป จึงขอให้ประชาชนทุกคนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวเท็จที่ส่งต่อกันโดยไม่มีการอ้างอิงจากภาครัฐ และขอให้ทุกคนหยุดการปล่อยข่าวเท็จ หรืองดการแชร์หรือส่งต่อข่าวเท็จดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลเสียต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ ทั้งนี้หากต้องการทราบสถานการณ์จริง สามารถสอบถามจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211048 ต่อ 110-111 เท่านั้น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวย้ำว่า ขอให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มั่นใจในระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส ของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะสามารถทำการเฝ้าระวัง และคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงจากเมืองอู่ฮั่น ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกคน รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ณ โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยสงสัยจะดำเนินการส่งต่ออย่างปลอดภัย เพื่อแยกกักผู้ป่วยในห้องแยกกักความดันลบที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมส่งตรวจหาเชื้อ และให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และหากมีสถานการณ์ของโรคเปลี่ยนแปลง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะทำการแถลงข่าวแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ .

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้