สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือรับรอง 8 รายผ่านการกักตัว 14 วันใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือรับรอง 8 รายผ่านการกักตัว 14 วันใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เผยออกหนังสือรับรอง 8 รายที่เดินทางจากเกาหลีใต้และผ่านการกักตัวครบ 14 วัน พร้อมแจงกรณีรายชื่อบุคคลเฝ้าระวังจำนวน 23 รายชื่อ ที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในสื่อสังคมออนไลน์สร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนที่มีรายชื่อ เผยหากสงสัยสอบถามไปที่สำนักงานสาธารณสุขฯได้
ตามที่ได้ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ส่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมรายละเอียดคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายชื่อบุคคลเฝ้าระวังจำนวน 23 ราย ที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงประเทศ
เกาหลีใต้ ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะและมีการแชร์กันอย่างกว้างขวาง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชน และสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ทางจังหวัดทราบโดยด่วนแล้วนั้น
วันนี้ (11 มีนาคม 2563) นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าบุคคลในรายชื่อทั้ง 23 ราย เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 (ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563) โดยบางรายผ่านการเฝ้าระวังอาการจนครบกำหนดระยะฟักตัว 14 วันแล้ว ดังต่อไปนี้
1. นางสาวอารีรัตน์ ศรีธิ ที่อยู่ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. นางสาวชลธิชา พ่วงเฟื่อง ที่อยู่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. นางสาววีรินทร์ภัทร์ สิริประภาสุข ที่อยู่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวธัญวรัตน์ จาตุรพจน์ ที่อยู่ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
5. นางสาวรัสรินทร์ สุนทรเฉลิมพงษ์ ที่อยู่ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
6. นางสาวรุ่งนารี พรรณเรืองรอง ที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่
7. นายเอกนรินทร์ พรรณเรืองรอง ที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่
8. นางสาวชญานิตฐ์ ธนนราพงศ์ ที่อยู่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


พร้อมกันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าบุคคลทั้ง 8 ราย ผ่านการเฝ้าระวังอาการจนครบกำหนดระยะฟักตัว 14 วันแล้ว ไม่มีอาการป่วยไข้ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สำหรับบุคคลอื่นยังอยู่ในการดูแลติดตามเฝ้าระวังอาการจนกว่าจะครบกำหนด 14 วัน

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่ เข้าไปดูแลและช่วยเหลือในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนอย่าตระหนกจนเกินไป เพราะผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว ถือว่าไม่ใช่ผู้ป่วย แต่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังอาการเท่านั้น นอกจากทางจังหวัดจะจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับแล้ว หากครอบครัวของบุคคลเหล่านี้มีความพร้อมในการดูแล ก็สามารถกลับไปพักอาศัยที่บ้านได้ แต่ต้องดูแลตนเองตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูอาการจนครบระยะปลอดภัย อย่าได้กดดันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงภัยไวรัส COVID-19 เพราะอาจทำให้เกิดความความเครียด และอาจหลบหนี ซึ่งจะทำให้ยากต่อการควบคุมสถานการณ์ พร้อมทั้ง ขอให้งดแชร์ข่าวหรือข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048 , 084-8052121

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้