สั่งเพิ่มเสบียงเสริมกำลังช่วยพื้นที่เชียงดาวหลังไฟป่าโหมจนท.ไล่ดับจนอ่อนล้า

สั่งเพิ่มเสบียงเสริมกำลังช่วยพื้นที่เชียงดาวหลังไฟป่าโหมจนท.ไล่ดับจนอ่อนล้า

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเพิ่มกำลังพลและเสบียงอาหาร สนับสนุนการดับไฟในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว หลังเจ้าหน้าที่เริ่มเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ 3 มีนาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ซึ่งไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันและทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึงของกำลังเจ้าหน้าที่ และไฟยังได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเข้าควบคุมไฟเกิดความเหนื่อยล้าและน้ำดื่มหมด จึงไม่สามารถควบคุมไฟได้ โดยได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่อส. เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานฯ เพิ่มกำลังพลเข้าไปสนับสนุนการดับไฟ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสบียงอาหาร โดยให้สับเปลี่ยนกำลังเข้าไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ได้สั่งการศูนย์อำนวยการสั่งการฯ ทุกอำเภอ เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในเรื่องการเข้าไปหาของป่า โดยให้มีการตั้งจุดสกัดคัดกรอง ตรวจเช็คประชาชนที่เข้าไปหาของป่า หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรการปิดป่า ซึ่งขณะนี้ได้ทำการปิดป่าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว 4 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่ง พร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความถี่ในลาดตระเวน และขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้