สันทรายจับมือดอยสะเก็ดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

สันทรายจับมือดอยสะเก็ดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

สันทรายจับมือดอยสะเก็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม Bike Chiangmai Thailand 2018 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เปิดเผยว่า ตามที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ ภายใต้กิจกรรม Bike Chiangmai Thailand 2018 โดยใช้กีฬาเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว ตามเป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ว่า Sport Tourism for all   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น โดยใช้กีฬาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว        ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ

ทั้งนี้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรม Bike Chiangmai Thailand 2018 โดยเล็งเห็นว่าโครงการปั่นจักรยานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยใช้เส้นทางระหว่างโรงเรียนสันทรายวิทยาคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังสะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ระยะทาง 31 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจักรยานที่น่าสนใจ ประกอบกับเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้น เป็นการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์  โดยตลอดเส้นทางนักปั่นจักรยานจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และได้ประสบการณ์การปั่นจักรยานกับเพื่อนต่างอำเภอ กว่า 2,000 คันด้วย.

 

 

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้