สสว.ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยศิลปะสื่อฯ เปิดรับผู้ประกอบการใหม่เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจทั่วไป

สสว.ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยศิลปะสื่อฯ เปิดรับผู้ประกอบการใหม่เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจทั่วไป

สสว.ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยศิลปะสื่อฯ เปิดรับผู้ประกอบการใหม่เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจทั่วไปปี  2560 หวังให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นางมัลลิกา กันเขตต์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ภคินี อริยะ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มช. และนายเอกสิทธ์ จันทกลาง ผู้ประกอบการน้ำผึ้งแสงผึ้งลำพูน  ร่วมกันแถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  (  Start up )  ปี 2560 (ด้านธุรกิจทั่วไป)

นางมัลลิกา กันเขตต์ สสว.เชียงใหม่  กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ในการการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งโครงการบ่มเพาะ SME ใหม่ หรือ Startup จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางที่เล็งเห็นถึงความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ และความเชื่อมั่นทางด้านของหน่วยงานสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะร่วมมือกันในการสนับสนุนการพัฒนาครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรืออยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการที่เพิ่งดําเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี และยังไม่เข้าสูระบบภาษี โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จัดพี่เลี้ยงนักธุรกิจ ผสานนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา สนับสนุนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ อาจจะเป็นกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจใหม่แต่มีเงินลงทุนไม่พอ กลุ่มธุรกิจที่ต้องการเงินทุนสำหรับยกเครื่องหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ หรือกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพแต่มีปัญหา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมให้สามารถเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ในการเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนที่ลึกลงไป ทั้งการได้พี่เลี้ยงไปลงพื้นที่วิจัยในสถานประกอบการและช่วยแนะนำ แก้ปัญหาในธุรกิจนั้นๆ และต่อยอดจนไปถึงการปรับปรุงพัฒนาแผนธุรกิจให้สามารถนำไปขอกู้ยืม หาแหล่งเงินทุนจากทั้งกองทุนภาครัฐ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ในขั้นตอนต่อไปได้

ด้านนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นหน้าที่หลักขององค์กรอยู่แล้วนั้น โดยเป้าหมายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ ปัจจุบันจะต้องเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนวัฒนธรรมล้านนา ด้วยการรวมเอาอัตลักษณ์ที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup)  ปี 2560 โดย สสว. ร่วมกับ มช.ได้ตอบโจทย์ของการพัฒนาผู้ประกอบการ และเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของภาคเหนือได้อย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพสามารถที่จะแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างแท้จริง

สำหรับแผนงานนี้ได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการใน 6 จังหวัดหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ พิษณุโลก โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ ปัจจุบันยังอยู่ในรอบที่ 1 ทั้งรอบหลักสูตรสำหรับนักศึกษาหรือผู้ไม่มีประสบการณ์ และรอบหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมฯ 053-920-299 ต่อ 404 หรือที่ Page Facebook : Startup บ้านเฮา เพื่อติดต่อขอลงสมัครและจองที่นั่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้