สสว.จับมือมช.จัดอบรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปี 62

สสว.จับมือมช.จัดอบรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปี 62

- in headline, เศรษฐกิจ

สสว. จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อขยายช่องทางการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2 ที่ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ศูนย์นวัตกรรมและการจดัการ ความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to Global เพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ระดับสากล โดยนับตั้งแต่ปี 2560 – 2561 มีผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 120,000 ราย โดยเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพสินค้า และ จัดทำรายละเอียดสินค้ากว่า 265,000 ผลิตภัณฑ์ และเปิดร้านค้าออนไลน์ได้กว่า 20,000 ร้านค้า รวมถึงสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท  และในปีนี้ยังมีการระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการทำตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นให้องค์ความรู้ ตั้งแต่การเลือกสินค้าและการกำหนดราคา การจัดทำเนื้อหาและภาพสินค้า ความชำนาญในการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการบริหารจัดการ

ทางด้านดร.ภคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการบูรณาการความร่วมมือ สสว. ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้ คำปรึกษาและ คำแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ โดยคัดเลือกและแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมตามความจำเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีประสบการณ์เปิดร้านค้าออนไลน์ (2) ผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์ โดยมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับทิศทางการตลาดออนไลน์ในปี 2562 การถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจ การเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่าน platform e-marketplace ชื่อดังในระดับสากล และ เรียนรู้การจัดการภาษีจากการขายสินค้าออนไลน์ (3) ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ และ (4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนำร่องระบบตัวแทนดูแลผู้ประกอบการ (Agency Model) ภายใต้ Business Coordinator Unit (BCU)

“ผู้ประกอบการในกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 เป็นการจัดอบรมพิเศษโดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับโครงการ ซึ่งมีการผ่านกระบวนการ และทำการ Spin-off ผู้ประกอบการ เข้ารับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ จนนำไปสู่การยกระดับทางธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น” ดร.ภคินี กล่าวชี้แจง

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ด้วยตนเองผ่านแอพลิเคชั่น SME Connext หรือผ่านเว็บไซต์ www.smeonline.info

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้