สสว. จัดงาน SME ONE FEST 2023 งานแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทย จังหวัดเชียงใหม่

สสว. จัดงาน SME ONE FEST 2023 งานแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทย จังหวัดเชียงใหม่

สสว. จัดงาน SME ONE FEST 2023 งานแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ราย จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งเป้าสร้างรายได้ ให้ไมโคร เอสเอ็มอี ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท

เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน SME ONE FESTIVAL 2023 by สสว.”น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย”ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาด ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมการทางการตลาดผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

นายรักติ ญวนกระโทก อุปนายกสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และหัวหน้าโครงกาสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อยเพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด ปีงบประมาณ 2566 กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้า Physical Market ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยในพื้นที่และจ้งหวัดใกล้เคียง โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ไมโครเอสเอ็มอีไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท

ด้นนางสาวพัชนีกานต์ นาคบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการฯว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อย หรือกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ภายใต้สโลแกน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย”

สสว. ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FESTIVAL 2023 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพ จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในตลาดชุมชนและท้องถิ่น ไม่สามารถจำหน่ายหรือให้บริการสินค้าและบริการในกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือสถานที่ใหม่ได้ ขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้เติบโต ทั้งนี้มีปัจจัย มาจากปัญหาด้านการเงิน การลงทุน ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ การเข้าถึงโอกาสจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ 85.56 ของผู้ประกอบการ MSME ทั่วทั้งประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มช่องทางตลาด สร้างโอกาสทางการขาย ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยกว่า 3,300 ราย และคาดว่าจะเกิดยอดขายรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะมีการจัดงานหมุนเวียนทุกภาคจำนวน 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ให้สามารถอยู่รอด มีรายได้ต่อเนื่อง สู่การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีแนวคิดและวิธีการทำงาน สามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพเพิ่มมูลค่าได้

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FESTIVAL 2023 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า กว่า 200 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูปสินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ และไมโครเอสเอ็มอีจากทั่วไทย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้