สสจ.เชียงใหม่ เตือนระวังเล่นประทัด-พลุ-ดอกไม้ไฟ อาจบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

สสจ.เชียงใหม่ เตือนระวังเล่นประทัด-พลุ-ดอกไม้ไฟ อาจบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

- in headline, จับกระแสสังคม

เตือนระวังเล่นประทัด พลุและดอกไม้ไฟ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยลอยกระทงปีที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บ 38 ราย มากสุดจากการจุดประทัด แนะผู้ปกครองดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด อย่าวางใจให้เด็กจุดประทัดเล่นเด็ดขาด ชี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

วันที่ 20 พ.ย.61 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางนันท์ลภัส ขันตี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ในแต่ละปีได้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีผู้ได้รับอันตรายจากการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ด้วยความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง ทำให้มีโอกาสได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง

จากรายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2560 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการเล่นพลุ ประทัด บั้งไฟ และเล่นดอกไม้ไฟ มีจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย (อัตรา 2.36 ต่อแสนประชากร) โดยเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน(Admit) จำนวน 1 ราย และบาดเจ็บต้องส่งต่อเพื่อรับการรักษา(Refer) จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้บาดเจ็บจากประทัดมากที่สุด จำนวน 28 ราย (ร้อยละ 73.68) รองลงมาได้แก่ ดอกไม้ไฟ จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 23.60)  และขี้ไต้จากโคมลอย จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 2.63) 

สำหรับอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด ได้แก่ บริเวณมือ แขน และขา จำนวน 26 ราย ( ร้อยละ 68.42) รองลงมา ได้แก่ บริเวณใบหน้า จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 18.42) และ ศีรษะและคอ จำนวน 6 ราย  (ร้อยละ 15.79 ) พื้นที่ที่เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุประทัดและดอกไม้ไฟมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 7 ราย อำเภอสันป่าตอง จำนวน 5 ราย และ อำเภอพร้าว/อำเภอสารภี/อำเภอสันกำแพง จำนวน  3 ราย ตามลำดับ

สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีรายงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุประทัดและดอกไม้ไฟ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย และ อำเภอกัลยาณิวัฒนา  ทั้งนี้ในปี 2561 ได้รับรายงานอุบัติเหตุพลุระเบิดและเพลิงไหม้ ก่อนเทศกาลลอยกระทงแล้ว  1 เหตุการณ์คือพลุระเบิด ที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย และบาดเจ็บจำนวน 1 ราย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีหนังสือสั่งการ และขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยตั้งรับในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ให้พร้อมรับอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ/ อุบัติเหตุจากการจราจร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง สนับสนุนข้อมูลวิชาการและสถานการณ์การบาดเจ็บปีที่ผ่านมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนเทศกาล และรวบรวมรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ/ อุบัติเหตุจราจร และวิเคราะห์ สถานการณ์การบาดเจ็บ ระหว่างวันที่ 21- 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปีต่อไป.

You may also like

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย

จำนวนผู้