สสจ.เชียงใหม่แจ้งกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้

สสจ.เชียงใหม่แจ้งกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เผยสถิติปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน 12,414 คน มากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปีและวัยทำงาน โดยเฉพาะในพื้นที่อ. เมือง,สันทราย และสันกำแพง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรและสื่อมวลชน ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมฉีดวัคซีนและชี้แจงถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

โดยกล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ และมีหลากหลายสายพันธุ์ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งเชื้อไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดได้ง่าย แต่ละปีมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น   ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน นอกเหนือจากนี้กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้แล้ว อาจมีอาการมีปวดบวมบริเวณที่ฉีด มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว บางรายอาจพบอาการท้องเสีย อ่อนเพลีย มีห้อเลือดหรือคันบริเวณที่ฉีด โดยส่วนมากจะหายเป็นปกติภายใน 1 – 2 วัน หากอาการดังกล่าวไม่ทุเลาลงหรือมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – 21 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน 12,414 คน พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี, 25-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ในพื้นที่ อ. เมือง,อ. สันทราย และ อ. สันกำแพง ตามลำดับ

นายแพทย์วรัญญู กล่าวด้วยว่า  โดยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ร้ายแรง สามารถหายได้เอง แต่หากวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องรีบรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัว รวมทั้งป้องกันความรุนแรงของโรค  พร้อมแนะนำให้สังเกตอาการตนเองและคนรอบข้าง หากมีไข้สูงเกิน 24 ชั่วโมง ให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา โรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 110 หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้