สมาพันธ์SMEsจับมือแบงก์ออมสินMOUเร่งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นช่วงวิกฤติโควิด

สมาพันธ์SMEsจับมือแบงก์ออมสินMOUเร่งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นช่วงวิกฤติโควิด

- in headline, เศรษฐกิจ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดเชียงใหม่ จับมือกับธนาคารออมสินลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” เร่งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมสร้างกลไกการส่งเสริมการเชื่อมโยงพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Start up กับ SMEs ให้เอื้อในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564  ที่ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว ธนาคารออมสิน ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ กับ ธนาคารออมสินภาค 8” ระหว่างนายสุเชษฐ์  คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และนายอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและการส่งเสริมการสร้างรายได้ของ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้สร้างกลไกการส่งเสริมการเชื่อมโยงพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Start up กับ SMEs ให้เอื้อในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

นายอาคม  สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ได้รับผลกระทบสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ไม่สามารถอยู่รอดได้ เนื่องจากส่วนใหญ่พึ่งพาเกี่ยวโยงกับภาคการท่องเที่ยวและการเกษตร ภาพรวมเชียงใหม่สูญเสียรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 ล้านบาท และยอดขายลดลง 20-80% ทำให้ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ภาระหนี้ การว่างงานและตกงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตจะส่งผลระยะยาวถึงกลางปี 2565 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนวิสาหกิจ SMEs ทั้งหมดประมาณ 95,000 ราย มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมี SMEs ที่เป็นนิติบุคลจำนวน 24,641 ราย เป็นอันดับ 7 ของประเทศ เป็นส่วนบุคคลจำนวน 75,000 ราย เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีวิสาหกิจชุมชน เป็นอันดับ 4 ของประเทศ จำนวน 2,855 ราย สามารถจ้างงานได้มากกว่า 400,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนให้เชียงใหม่มากกว่า 40% หรือ 1 แสนล้านบาทต่อปี

ด้านนายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 กล่าวว่า แม้ในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงจาก Covid-19 ทางธนาคารออมสินเข้าไปมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือสังคมใน 3 ด้านหลัก ด้วยกัน ด้านที่ 1 คือ เสริมสร้างสภาพคล่องผ่านสินเชื่อเสริมพลังฐานราก, สินเชื่อสู้ภัย Covid-19, สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อภาคการท่องเที่ยว และ สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน รอบปีที่ผ่าน ได้ให้ความช่วยเหลือไปกว่า 3.2 ล้านคน ด้านที่ 2 ด้านลดภาระ/พักชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ธนาคารรวม 3 ล้านคน ด้านที่ 3 ด้านปรับลดโครงสร้างดอกเบี้ยในธุรกิจจำนำทะเบียนรถ จากสูงสุด 28% ลดเหลือ 16% ต่อปี

ความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดเชียงใหม่ กับทางธนาคารออมสินจะได้ดำเนินโครงการร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาเสริมสภาพคล่องและแก้ไขหนี้ให้เร็วที่สุดก่อน นอกจากนั้นคือการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (softloan) การพักหนี้ และดอกเบี้ย โดยจะให้ความสำคัญต่อเนื่องคือการส่งเสริมการสร้างรายได้ที่เป็นทักษะใหม่ในอนาคตด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเชื่อมโยงพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Start up กับ SMEs ให้เอื้อในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มนักธุรกิจ Start Up จะช่วยเติมเต็มด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี เทคนิคการระดมทุน การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมถึงการมีอัตราการเติบโตซึ่งหากมีการจับคู่ที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ซี่งปัจจุบันเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ประกอบการ Start Up จำนวน 189 ราย แบ่งเป็นด้านอาหาร 39 ราย ท่องเที่ยว 25 ราย ชุมชน 5 ราย สุขภาพ 31 ราย ไอที 55 ราย และอื่น 34 ราย ซึ่งหากเกิดความร่วมมือได้ก็จะสร้างตลาดใหม่และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้