สมาพันธ์SMEไทยจับมือองค์กรพันธมิตรจัดงานจับคู่ธุรกิจ18-21 ก.ค.นี้คาดเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนร่วมกันกว่าหมื่นล้านบาท

สมาพันธ์SMEไทยจับมือองค์กรพันธมิตรจัดงานจับคู่ธุรกิจ18-21 ก.ค.นี้คาดเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนร่วมกันกว่าหมื่นล้านบาท

- in headline, อาเซียน +3, เศรษฐกิจ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจับมือสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยและองค์กรพันธมิตรจัดงาน International Investment Business Matching 2019: IIBM 2019”ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค.นี้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจการค้า การร่วมลงทุน คาดมีนักลงทุนทั้งไทย-จีนเข้าร่วมงานกว่า 2 หมื่นคน มูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกันกว่า 10,000 ล้านบาท

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางประภา กลิ่นสุวรรณ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่,นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ Modern Property Consultants ,นางอรุณี เทียมหงส์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย,นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสามาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ นายชำนาญ เผือกวัฒนะ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และนางระย้า อิสริยยศวดี นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “International Investment Business Matching 2019: IIBM 2019” ซึ่งสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ, สมาคมนักธุรกิจ ไทย-จีน  (40 สมาคม), สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ และองค์กรพันธมิตรในประเทศไทยและนานาชาติร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18-21 กรกฎาคม 2562 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่

นางประภา กลิ่นสุวรรณ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวทำเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นจุดการค้าการลงทุนของประเทศไทย สนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจลองสเตย์ ให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไทย-จีน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาระดับนานาชาติ รองรับการขยายตัวของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสนับสนุนภาคการศึกษาให้เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก และนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การค้า สินค้าเกษตร ให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า และเผยแพร่สินค้าต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติได้

สำหรับการจัดงาน “International Investment Business Matching 2019: IIBM 2019” ยังมีองค์กรพันธมิตรอย่าง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เครือขายโอท็อปเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์ระยอง Malaysian Institute of Estate Agents (MIEA) Institute of Estate Agents, Singapore (IEA) Myanmar Real Estate Service Association (MRESA) Vietnam National Real Estate Association (VNREA) Cambodia Valuers and Estate Agents Association (CVEA) Philippine Association of Real Estate Boards, Inc (PAREB) มาร่วมกันจัดงานนี้ด้วย

สำหรับงาน“International Investment Business Matching 2019: IIBM2019” จะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 -วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ มีผู้ร่วมออกบูธจัดงานกว่า 200 บูท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจการค้า การร่วมลงทุน ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน              ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การนำเข้า การส่งออก กฎระเบียบ มาตรฐานสินค้า เป็นต้น ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาครบวงจรในการจับคู่ทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้การลงทุนระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศจีน และสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) โดยล่าสุดสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตอบรับเข้าร่วมงานครบทุกประเทศ คาดว่าภายในงานจะมีมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกันกว่า 10,000 ล้านบาท

นอกจากนี้คณะผู้จัดงาน ยังได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานในวันพฤหัสที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจ มีการสัมมนาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน แบ่งเป็นโซนของการจับคู่ทางธุรกิจ การจัดแสดงสินค้า 8 โซน รวมประมาณ 200 บูท ประกอบด้วย โซนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Zone) ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “50% Property Shock Sale” จากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ พร้อมแพ็คเกจการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินชั้นนำ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยผ่าน “โครงการบ้านล้านหลัง” ตามนโยบายของภาครัฐและเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากนานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดประมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Auction) อีกด้วย

โซนธุรกิจท่องเที่ยว การพำนักระยะยาว (Tourism & Long Stay Zone) ประกอบด้วยโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สปา ลองสเตย์ กลุ่มผู้สูงวัย เกษียณอายุ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการร่วมลงทุน การทำธุรกิจแบบพึ่งพา การหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น  โซนการลงทุนนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน (International & AEC Zone) จัดให้มีการแสดงสินค้า ธุรกิจจากกลุ่มประเทศ AEC และจากอินเดีย ยุโรป อเมริกา พร้อมข้อมูลที่ประโยชน์ต่อผู้สนใจ อาทิ กฎระเบียบด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการลงทุน การค้าระหว่างกัน ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคที่ต้องการให้ได้รับการดูแลจากภาครัฐ

โซนด้านการศึกษา (Education Zone) ภายในงานมีกิจกรรม“Education Fair” ให้ทุนการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนำในประเทศไทย จีน ยุโรป การให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ การบริการจัดหาที่พัก วีซ่า และอื่นๆ ที่จำเป็นในแต่ละประเทศ โดยมี TOP Universities จากทั่วโลกมาเปิดบูทแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลด้านการศึกษา

โซนธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs Zone) และโซนสินค้าเกษตร (Agricultural Zone) มีการออกบูทจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่ปรึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก ,โซนอาหารและกิจกรรม (Food & Activities) ประกอบด้วย Food Truck และการออกร้านจากร้านอาหารชื่อดัง การจัดแสดงเทศกาลอาหารและผลไม้  “Food & Fruit Festival” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชิมผลไม้และอาหารไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวมากขึ้น

โซนโลจิสติกส์และพลังงาน (Logistic & Energy Zone) การส่งเสริมธุรกิจการค้า ธุรกิจ E-commerce จำเป็นต้องมีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าต่างๆ รองรับ รวมทั้งด้านธุรกิจพลังงานที่เป็นแนวโน้มการขยายตัวของพลังงานสะอาดในตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ การเดินแบบ มินิคอนเสิร์ต การสาธิตเมนูอาหารนานาชาติ การสัมมนา หัวข้อทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และการมอบทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นกลุ่มนักธุรกิจไทย นักธุรกิจจีน นักธุรกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวจีน จะเข้ามาชมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คนตลอดการจัดงาน.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้