สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 67 เคาะ”ไพศาล สุขเจริญ”นั่งนายกฯลุยงานต่อ

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 67 เคาะ”ไพศาล สุขเจริญ”นั่งนายกฯลุยงานต่อ

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 67 ที่ประชุมมีมติเลือก “ไพศาล สุขเจริญ”นั่งนายกสมาคมฯต่ออีกสมัย หลังเข้ามาขัดตาทัพช่วง “ภูณัช”ลาออกและทำงานได้เพียง 8 เดือน 3 วัน

เมื่อวันที่  22 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย,ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีสมาชิกสมาคมโรงแรมฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวภาวิดา จิรภัญญา เลขาธิการสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)ประจำปีการบริหาร 2567-2569 ว่า สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือฯได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯโดยมีนายภูณัช ธนาเหล่าพานิช ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมโรงแรมฯและต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งนายกสมาคมฯว่างลง และได้มีการเสนอให้นายไพศาล สุขเจริญ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารฯได้ทำงานขับเคลื่อนสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)รวมระยะเวลา 8 เดือน 3 วัน

เลขาธิการสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) กล่าวอีกว่า คณะกรรมการสมาคมฯได้ดำเนินการตามนโยบายและขับเคลื่อนสมาคมฯให้มีการแข็งแกร่งมากขึ้น โดยปัจจุบันมีสมาชิกสามัญเพิ่มขึ้น 74 แห่งและสมาชิกวิสามัญ 46 แห่ง นอกจากนั้นยังได้จัดอบรมสมาชิกสมาคมฯในการสร้างโอกาสและขยายตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างการตลาดที่ยั่งยืน โดยมีการจัดอบรมให้สมาชิกรวม 6 ครั้ง และอบรมการทำตลาดจีน การเพิ่มช่องทางการขาย อบรมแนวโน้มการตลาดผ่านช่องทางสื่อโซเซียล อบรมพนักงานโรงแรมในเรื่องความถนัดภาษาอังกฤษและการเตรียมความรน้องเข้าสู่ TAT STAR

หลังจากแถลงผลการดำเนินงานผ่านระบบวิดีทัศน์แล้ว  นายวรพล อึ้งตระกูล ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมโรงแรมไทย โดยยกตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าสู่จังหวัดภูเก็ต และแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการทำตลาดที่ตรงจุด เป็นต้น จากนั้นที่ประชุมได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)ประจำปีการบริหาร 2567-2569 เพื่อคัดเลือกนายกสมาคมโรงแรมไทยข้อ 37 โดยที่ประชุมได้เลือกนายไพศาล สุขเจริญ เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)ต่ออีกสมัย พร้อมกับคณะกรรมการบริหารฯชุดเดิม เพื่อสานต่อและขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)ต่อไป.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้