สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯผนึกกำลังจัดงาน “Chula North Expo 2018” ตอบแทนสังคมชาวเหนือในวาระ 100 ปี

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯผนึกกำลังจัดงาน “Chula North Expo 2018” ตอบแทนสังคมชาวเหนือในวาระ 100 ปี

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ “Chula North Expo 2018”  ตอบแทนสังคมชาวเหนือในวาระ 100  ปี ผนึกกำลังกับประชาคมชาวจุฬาฯ จัดกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3หัวข้อ , Open House พี่จุฬาฯพาน้องติว “ติวให้ถึงฝัน ผลักดันสู่รั้วจามจุรี”

วันที่ 31 ม.ค.61 ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาภาคเหนือ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน “Chula North Expo 2018” ว่า  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ธีมงาน“Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือ ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรายรับที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว ทางสมาคมฯจะทำการจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือต่อไป

ในวันเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาเป็นประธาน ในงานนี้มีนิสิตและคณาจารย์จากจุฬาฯกว่า 250 ชีวิตจาก 22 คณะที่จะมาจัดนิทรรศการและแนะนำคณะต่างๆ ของจุฬาฯให้ทราบ แล้วยังมีเวทีเสวนาที่เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาฯขึ้นพูดในหัวข้อ “ผู้ว่า Forum” ประกอบด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นสลับด้วยการแสดงดนตรีจากนิสิตนักร้องวงซี ยู แบนด์ โดยน้องๆนักร้องเพลงประสานเสียงและนักดนตรีจะอยู่ด้วยกันในงานตลอดสามวัน

ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3 หัวข้อ  ซึ่งอยากเชิญชวนผู้สนใจรวมทั้งศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจทั้ง 3 วัน อาทิ ปันคิด อยากเห็นภาคเหนือเป็นอย่างไร?  (พัฒนาเมืองเหนือ ให้ smart แบบเหนือๆ) สุขเกษียณ สุขเกษม ในสังคมผู้สูงอายุ Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีชื่อเสียง ประเทศไทย 4.0 เดินหน้าอย่างไร? และนิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ นำเสนอประวัติและกำเนิดจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจุฬาฯ  ประวัติสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ

ส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการบรรยายก็น่าสนใจอาทิ นายเฉลิมพล  ปุณโณทก ผู้ผลิตหุ่นยนต์ชื่อว่า “ดินสอ”ซึ่งจะมาพูดในหัวข้อ “Inspirational talk” นายฐนิต วินิจจะกูล เจ้าของแฟนเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร”, คุณธีรยา ธีรนาคนาท ผู้ร่วมก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมแคเรียร์วีซ่า ,  คุณเกษมธรรม สอนสง เจ้าของโรงแรม “The Library Samui” , คุณชานนท์ โควสุภัทร แฟนพันธุ์แท้ปลากัด , คุณอภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ เจ้าของแฟนเพจ “Starvingtime Officer ,และคุณรัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย หรือคุณแพท วงเคลียร์ ก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยาย เสวนาวิชาการ ที่มีแขกรับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งคณาจารย์และนิสิตเก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรจะครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ เพศและวัยของผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ หัวข้อ “ซึมเศร้า”– โรคยอดฮิตในยุค 4.0 โดยคณาจารย์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายภายใต้หัวข้อ “สุขเกษียณ สุขเกษม” สำหรับวัยทำงาน ถึงวัยผู้เกษียณงานแล้ว มีหลายหัวข้อ – สังคมผู้สูงวัยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมไทย เตรียมพร้อมอย่างไร โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับผู้สูงอายุ โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – วางแผนการเงินให้เกษียณอย่างสุขเกษม โดย อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น , อ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“พัฒนาเมืองเหนือ แบบเหนือๆ” โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หัวข้อ”Thailand 4.0″ มี – การตลาดสมัยใหม่ โดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การต่อต้านปัญหาคอรัปชั่น โดย อ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Cashless ขายของไม่ต้องถือเงิน โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ – Marketing 4.0 ทำการตลาดอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายทั้งหมดที่กล่าวมาจะสลับกับการบรรยาย เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ  “Inspirational talk” ที่กล่าวมาข้างต้น

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย จะมีกิจกรรม “Open House พาน้องมองจุฬาฯ” โดยคณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดภาคเหนือได้ทำความรู้จักจุฬาฯ และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของจุฬาฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า อาทิ  “SME Clinic”  เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง,  กิจกรรม “พี่จุฬาฯ พาน้องติว”  ติวน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายฟรี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับแฮปปี้ติวเตอร์ 7 คน 7 สไตล์ กับแนวการสอนที่ไม่ซ้ำใคร อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงจากทีมนักร้องและนักดนตรี CU Band อีกด้วย  ส่วนอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายภายในงาน เป็นการออกบูทร้านค้า ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0  ด้วยการเป็นสังคมไร้เงินสด

“ งาน “Chula North Expo 2018”  จัดเพียง 3 วันเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมงาน ร่วมกิจกรรมฟรี เพื่อเผยแพร่และกระจายความรู้ แก่ประชาชนในแถบจังหวัดภาคเหนือ ตามปณิธาน “เสาหลัก ของแผ่นดิน” เฉลิมฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่เด็กในภูมิภาคและต่างอำเภอ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตเก่า เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม”นายสุริยะ กล่าวและชี้แจงอีกด้วยว่า

อยากฝากให้พี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยกัน “สานต่อที่พ่อทำ” ร่วมกันสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กระจายความรู้สู่ภูมิภาค เป็นเสาหลักของแผ่นดินอย่างแท้จริง  เพื่อประเทศไทยของเราเดินหน้าอย่างยั่งยืน ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ฝากเชิญชวน ไปยังครอบครัว เพื่อนฝูง ผ่านทางการบอกต่อ สื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ที่ท่านเห็นสะดวก โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chulanorthexpo.com หรือทางเฟสบุคที่ www.facebook.com/chulanorthexpo หรือสอบถามมาได้ที่กรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ โทร 086-930-5999.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้