สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยว ชูกิจกรรม”งานประเพณีตักบาตรโชติกา)ทุกเช้าวันเสาร์ที่วัดเจดีย์หลวง ชมแสง สี แสดงวัฒนธรรมที่วัดป่าดาราภิรย์ทุกเย็น

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยว ชูกิจกรรม”งานประเพณีตักบาตรโชติกา)ทุกเช้าวันเสาร์ที่วัดเจดีย์หลวง ชมแสง สี แสดงวัฒนธรรมที่วัดป่าดาราภิรย์ทุกเย็น

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยว ชูกิจกรรม”งานประเพณีตักบาตรโชติกา)ทุกเช้าวันเสาร์ที่วัดเจดีย์หลวง ชมแสง สี แสดงวัฒนธรรมที่วัดป่าดาราภิรย์ทุกเย็นวันเสาร์ พร้อมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวที่เน้นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจใน 4-5 อำเภอนำร่อง นายกสมาคมฯคนใหม่แสดงวิชั่นจะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวใหม่ และช่องทางรายได้ให้สมาชิกอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.66 ที่โรงแรมศิริปันนา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2566 โดยนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ชุดใหม่ ซึ่งมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางนฤมล ปาลวัตร อดีตผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นอกจากนี้ยังมีนายกสมาคมในภาคธุรกิจบริการและท่องเที่ยว เป็นที่ปรึกษาด้วย ส่วนเลขาธิการสมาคมฯคือนายรัชคุณ เกศโมลี,นายชัญชัย มหาวรรณ เป็นนายทะเบียน,นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล เป็นนายทะเบียน,นายประสิทธิ อิทธิพัฒนากุล เป็นอุปนายก/การตลาดและกิจกรรมใหม่,นางอัญชลี วิทยานันทพรกุล เป็นอุปนายก/การตลาด,นายวิทยา พงษ์ศิริ เป็นอุปนายก/บริหาร

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับพันธกิจหรือวิชั่นของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ยุคนี้จะเน้นการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว โดยจะมีการติดต่อประสานงานเพื่อเพิ่มสายการบินในประเทศและเที่ยวบิน บินตรงจากต่างประเทศเข้ามาเชียงใหม่ ซึ่งหากมีเที่ยวบินตรงเพิ่มจำนวนเข้ามา นักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้จะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเชียงใหม่ไม่ได้มีดีแค่ไม่กี่อำเภอที่รู้จัก แต่เชียงใหม่มีเสน่ห์และเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีเสน่ห์ในทุกอำเภอและทุกตำบล

พันธกิจต่อมาคือการเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยจัดทำแพคเกจท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมฯด้วยในเรื่องแผนการตลาดนั้นจะไม่หว่านแห แต่จะเน้นไปเฉพาะกลุ่มให้ชัดเจน อย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวYoung Gen ที่ชอบเดินเล่น ถ่ายรูป จะมีการส่งเสริมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย โดยทำรูทการท่องเที่ยวที่มีทั้งเส้นทางเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัดวาอารามต่างๆ ซึ่งจะมีการขมวดในเส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอหรือแต่ละเส้นทาง และในแต่ละเส้นทางจะต้องมีการเขียนเล่าเรื่องหรือ story telling ที่น่าสนใจ อย่างเช่น เล่าเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวที่เคยเป็นเส้นทางการยกทัพของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งในแต่ละเส้นทางที่จะโปรโมทนั้นจะให้มีการโฟกัสกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่ชัดเจนก่อน

นายศุภมิตร ยังกล่าวอีกว่า ในขณะนี้มีแผนงานกิจกรรมที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะเริ่มดำเนินการในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้คืองานประเพณีตักบาตรโชติกา ที่วัดเจดีย์หลวง ซึ่งมีชื่อเดิมว่าโชติกา โดยจะเริ่มทุกวันเสาร์เวลา 7 นาฬิกา จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภาษาไทย จีนและอังกฤษ ให้มาตักบาตรที่วัดเจดีย์หลวงทุกวันเสาร์ ส่วนตอนเย็นวันเสาร์ ก็จะมีกิจกรรมแสง สีแสดงวัฒนธรรมที่วัดป่าดาราภิรมย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังจะจัดงานครบรอบ 40 ปีสมาคมฯในวันที่ 26 ก.พ.นี้ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โดยจัดทำเป็นโต๊ะจีน 40 โต๊ะๆ ละ 1 หมื่นบาท

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ปีนี้จะพยายามออกไปโรดโชว์ต่างประเทศให้ได้ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าคาดว่าจะได้เริ่มออกไปโรดโชว์ได้โดยมีการเขียนในแผนยุทธศาสตร์ของทั้งจังหวัด และอบจ.เชียงใหม่ ผ่านทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแล้ว ซึ่งเรื่องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สำคัญที่ผ่านๆ มาจะเห็นว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศไทยหลายสิบล้านคน จะมาเชียงใหม่เพียง 30% ถ้าหากสามารถเพิ่มสัดส่วนได้รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อย่างตลาดตะวันออกกลางและอินเดียแทบไม่รู้จักเชียงใหม่เลยว่าอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นจะต้องประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติให้มากขึ้น สำหรับการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในแต่ละอำเภอนั้น เบื้องต้นกำหนดไว้ 4-5 อำเภอคือ สันทราย แม่ออน แม่ริม แม่วาง.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้