สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเชียงดาว” มีมติให้จัด “วิ่ง” ในวันแห่งความรัก วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเชียงดาว” มีมติให้จัด “วิ่ง” ในวันแห่งความรัก วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

วิ่งนี้เพื่อ…ลมหายใจ ดอยหลวงเชียงดาว” จัดวิ่งจริง!! ในวันแห่งความรัก ชวนร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจให้ “ผู้ปกป้องดอยเชียงดาว”

Run For Breath 111 ปี เชียงดาวมินิมาราธอน “วิ่งนี้เพื่อ…ลมหายใจ ดอยหลวงเชียงดาว” หลังจากเจอพิษโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดจัดกันในวันที่ 17 มกราคม 2564 ไม่อาจจัดวิ่งได้ตามกำหนดการที่วางไว้ เลื่อนเรื่อยมาโดยไม่มีกำหนด ที่สุดคณะทำงาน “สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเชียงดาว” มีมติให้จัด “วิ่ง” ในวันแห่งความรัก วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. ณ ลานหน้าหอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะทำงานได้บทสรุปออกมาว่า “วิ่งเพื่อลมหายใจดอยหลวงเชียงดาว” กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งในวันอาทิตย์ ที่ 14 ก.พ. 64 ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว โดยนักวิ่งสามารถรับเสื้อ และ bib ในวันที่ 13 ก.พ. 64 ในช่วงเวลา 10.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว พร้อมกันนี้ยังเปิดรับสมัครหน้างาน ณ วันจัดกิจกรรมด้วย โดยสมัครแบบไม่เอาเสื้อ 250 บาท หากรับเสื้อด้วยค่าสมัคร 400 บาท ทั้งนี้เสื้อวิ่งมีจำนวนจำกัด ผู้ใดสมัครก่อนก็ได้ก่อน

ส่วนเงื่อนไขสำคัญในการจัดกิจกรรมวิ่งเป็นเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งจะจัดเป็นแบบ New Normal โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในจุดรวมพลบริเวณปล่อยตัว นักวิ่งทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อปล่อยตัวแล้วจึงจะถอดหน้ากากได้ นอกจากนี้การปล่อยตัวก็จะมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนน้ำและอาหารจะแจกจ่ายเป็นขวดและเป็นอาหารจะบริการเป็นข้าวกล่อง โดยห้ามนักวิ่งที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่สีแดง และพื้นที่สีส้ม ตามประกาศของ ศบค. เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ “วิ่งเพื่อลมหายใจดอยหลวงเชียงดาว” นายสุวิทย์ แก้วกำเนิด นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเชียงดาว กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า ดอยหลวงเชียงดาวเป็นพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ ในทุกปีมักเกิดไฟป่าขึ้นเสมอ 2-3 ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่า เข้าขั้นวิกฤติ ทางอำเภอเชียงดาว รวมถึง สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ.เชียงดาว ได้เห็นปัญหานี้ รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ต้องคอยป้องกัน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยมากมายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งอาหาร น้ำดื่ม น้ำมันรถ ยารักษาโรค ก็เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จึงจุดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้ จัดสรรให้หมู่บ้านต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการไฟป่าในพื้นที่

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้