สภาพอากาศยังไม่เอื้อทำฝนหลวง ช่วงนี้ใช้ฮ.บินโปรยน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นควัน ไฟป่าไปแล้ว 15 เที่ยวบิน

สภาพอากาศยังไม่เอื้อทำฝนหลวง ช่วงนี้ใช้ฮ.บินโปรยน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นควัน ไฟป่าไปแล้ว 15 เที่ยวบิน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผยห้วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการโปรยน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือแล้ว 15 เที่ยวบิน พร้อมกับเตรียมพร้อมที่จะขึ้นปฏิบัติการทันทีหากสภาพอากาศเอื้อในการทำฝนหลวง

นายรังสรรค์   บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(เชียงใหม่) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 1 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ปรับเพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเป็น 2 หน่วย และฐานเติมสารฝนหลวง 1 ฐาน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ได้แก่ เพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนในภารกิจบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำในการดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำบรรทุกทั้งหมด 33,500 ลิตร โดยแบ่งเป็น วันที่ 1 เมษายน 2563 ปฏิบัติภารกิจจำนวน 15 เที่ยวบิน บรรทุกน้ำจำนวน 500 ลิตรต่อเที่ยวบิน รวมเป็น 7,500 ลิตร วันที่ 2 เมษายน 2563 ปฏิบัติภารกิจจำนวน 39 เที่ยวบิน บรรทุกน้ำจำนวน 500 ลิตรต่อเที่ยวบิน รวมเป็น 19,500 ลิตร วันที่ 5 เมษายน 2563 ปฏิบัติภารกิจจำนวน 13 เที่ยวบิน บรรทุกน้ำจำนวน 500 ลิตรต่อเที่ยวบิน รวมเป็น 6,500 ลิตร

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลา (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งในส่วนของบุคลากร เครื่องบิน สารฝนหลวง รวมทั้งการตรวจสภาพอากาศทั้งจากวิทยุหยั่งอากาศในช่วงเช้า และเรดาร์ตรวจวัดอากาศ (รอบการตรวจทุก 6 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการรายงานสภาพท้องฟ้าของเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้