สบ.16 นำหน.อุทยานฯแถลงความพร้อมรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สบ.16 นำหน.อุทยานฯแถลงความพร้อมรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

- in headline, นันทนาการ

สำนักฯ16 นำหัวหน้าอุทยานฯอินทนนท์-สุเทพ-ปุย-ผ้าห่มปกแถลงยันเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวแห่สัมผัสหนาวในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เชื่อเก็บค่าเข้าอุทยานฯไม่ส่งผลกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยว ย้ำคงมาตรการลดปริมาณขยะ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายกริชสยาม  คงสตรี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์,นายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และนายสมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก ร่วมกันแถลงข่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีอุทยานแห่งชาติในสังกัด จำนวน 15 แห่ง   และวนอุทยาน 1 แห่ง ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นจำนวนมาก โดยสถิตินักท่องเที่ยว        ที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561 ช่วงเดือนธันวาคม มีมากถึง 360,000 คน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 ดอย     ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ดอยสุเทพ และ ดอยคำ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ได้มีนโยบายให้อุทยานแห่งชาติต่างๆ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จึงได้กำหนดมาตรการให้อุทยานแห่งชาติในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการ โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ทุกอุทยาน ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านการจราจร การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (7 วันปลอดภัย)

กำหนดมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ให้งดการนำกล่องโฟมเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้ภาชนะพลาสติก ลดการใช้ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (แคปซีล) หลอดพลาสติก ตลอดจนช้อนส้อมที่ทำจากพลาสติก  กำหนดข้อควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยว โดยการงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ งดเว้นการนำสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในอุทยานแห่งชาติ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ      งดการส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น และให้อุทยานแห่งชาติจัดระเบียบลานกางเต็นท์ รวมทั้งสถานที่จอดรถให้เหมาะสม

จำกัดการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเป็นการรักษาความลับด้านความมั่นคง และป้องกันการรบกวนนักท่องเที่ยวรายอื่น มีมาตรการการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวและมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในและรอบพื้นที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย ที่ได้รับการอบรมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติในพื้นที่

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรอง เพื่อลดการกระจุกตัวด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนักได้แก่ ดอยม่อนล้าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้, อุทยานแห่งชาติออบขาน, และแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นต้น

นายสมหวัง กล่าวอีกว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้น ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม เพราะบางพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ   ให้มีความพร้อม ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า      ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ของนักท่องเที่ยวทุกท่าน มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุข

ด้านนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติดอย       อินทนนท์เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากการเป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงที่สุดในประเทศไทยแล้ว  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เส้นทางศึกษา ธรรมชาติกิ่วแม่ปาน พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ น้ำตกแม่กลางน้ำตกแม่ยะ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริธาร โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชุมชนบ้านม้งขุนกลาง และชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านแม่กลางหลวง

ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 790,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก จากสถิติที่ผ่านมา พบว่า วันที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มากที่สุดได้แก่วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยว 23,214 คน ยานพาหนะ 5,851 คัน พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยว 18,008 คน ยานพาหนะ 6,003 คัน และ พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยว 12,720 คน ยานพาหนะ 4,766 คัน ซึ่งความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ได้เพียง 1,350 คน ต่อ 1 ช่วงเวลา และยานพาหนะ 300 คัน ต่อ 1 ช่วงเวลา จากสภาพการณ์ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการจราจร ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลดังกล่าว

โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศยกเลิกการยกเว้นการเก็บค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในพื้นอุทยานแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้เกิดความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ         ดอยอินทนนท์ ให้มากที่สุด

ทางด้านนายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะเดินทางไปกราบสักการะครูบาศรีวิชัย และขึ้นไปกราบพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งทางอุทยานสุเทพ-ปุย มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว และขอร้องให้ทุกท่านที่ขึ้นไปในเรื่องของขยะ เก็บและทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง รวมทั้งได้เพิ่มเรื่องห้องน้ำ ห้องสุขาไว้บริการอย่างเพียงพอด้วย ขณะที่นายสมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก  กล่าวว่า บรรยากาศที่ดอยผ้าห่มปก ช่วงนี้สวยงาม มีทะเลหมอกมีทุกวัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปพักค้างแรมได้ในจุดที่พักกางเต้นท์ซึ่งมีอยู่ 2 จุดรองรับได้ 350 เต้นท์ ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ในปีนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะขณะนี้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่อย่างโอนิกิแลนด์ และเดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานฯได้.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้