สนามบินให้คนเดินทางเข้าเชียงใหม่วันแรก 3,500 คนทำบันทึกแบบสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดการแพร่โควิด

สนามบินให้คนเดินทางเข้าเชียงใหม่วันแรก 3,500 คนทำบันทึกแบบสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดการแพร่โควิด

สนามบินเชียงใหม่ให้ผู้โดยสารผ่านที่มาจากสนามบินอื่น บันทึกแบบสุขภาพตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดโควิด-19  โดยมียอดผู้โดยสารขาเข้า 3,500 กว่าคน

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ (23 มีนาคม 2563) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศ ที่กำหนดให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในประเทศไทย จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จากท่าอากาศสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง) มายังจังหวัดเชียงใหม่ ต้อง Download Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด 19 (COVID-19 Self Health Check) พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี

นอกจากนี้สายการบินต่างๆ ยังได้แนะนำให้ผู้โดยสาร Download Application และกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้ามาตั้งแต่ต้นทาง ทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มใน Application เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารขอให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ณ ภูมิลำเนาของแต่ละคน รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อร่วมกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้