สนามบินเชียงใหม่ พร้อมรับการเปิดเมืองตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

สนามบินเชียงใหม่ พร้อมรับการเปิดเมืองตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

- in headline, จับกระแสสังคม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมรับการเปิดเมืองตามโครงการ CHARMING Chiang Mai
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) และนายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) ร่วมต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเที่ยวบินพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ และโอกาสนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชุมชน ให้แก่คณะด้วย

ทั้งนี้ คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA และการแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด โดยมีผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกและนำเรียนถึงความพร้อมของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการรองรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ที่กำหนดจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กำหนดพื้นที่สำหรับคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตามขั้นตอนต่างๆ อาทิ การตรวจสอบเอกสารด้านสาธารณสุขตามที่รัฐกำหนด พิธีการตรวจค้นเข้าเมือง พิธีการด้านศุลกากร และการรอรับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ซักซ้อมเบื้องต้นและประสานวิธีการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้