สนามบินเชียงใหม่ให้จนท.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อวันละ 6 รอบแม้จะมีเพียง 2 สายการบินเปิดบริการอยู่

สนามบินเชียงใหม่ให้จนท.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อวันละ 6 รอบแม้จะมีเพียง 2 สายการบินเปิดบริการอยู่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้จนท.ทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ผิวสัมผัสวันละ 6 รอบ เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความปลอดภัย เผยปัจจุบันยังคงมี 2 สายการบินที่เปิดบินเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 3-4 ร้อยคน

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันแจกน้ำดื่มให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ไปยังกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ สองสายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเวียดเจ็ต ทำการบินวันละสองเที่ยวบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องเดินทางเพื่อไปทำงาน หรือกิจธุระจำเป็นอื่นๆ โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร การกำหนดระยะห่างทางสังคม (Social distancing)ในทุกขั้นตอนการให้บริการ การเช็ดทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ผิวสัมผัสวันละ 6 รอบ รวมถึงล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ภาคพื้นต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เพื่อให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยที่สุด

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้