สนามบินเชียงใหม่ติดตั้งเทอร์โมสแกนคัดกรองผู้ป่วย ผวาไข้หวัดนกระบาด เผยมีนักทท.จีนบินตรงเข้าวันนี้กว่า 100 ราย

สนามบินเชียงใหม่ติดตั้งเทอร์โมสแกนคัดกรองผู้ป่วย ผวาไข้หวัดนกระบาด เผยมีนักทท.จีนบินตรงเข้าวันนี้กว่า 100 ราย

ผวาโรคระบาดทางเดินหายใจจากจีน สั่งการให้ด่านสนามบินเชียงใหม่ติดตั้งเทอร์โมสแกนคัดกรองผู้ป่วย วันนี้(5ม.ค.)มีเที่ยวบินตรงจากอู่ฮั่นพร้อมผู้โดยสารกว่า 100 คน ขณะที่กรมควบคุมโรคให้โรงพยาบาลนครพิงค์และรพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับมือและข้อสั่งการ

จากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจที่เมืองฮูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ admit ที่จีนรวม 44 ราย แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้ออะไรแน่จากที่มีผู้สัมผัส 121 คน และยังไม่มีผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามได้มีการตั้งสมมติฐานโรคที่สงสัยไว้ทั้ง common cold, ไข้หวัดนก, adenovirus โดยกำลังตรวจ lab เพิ่มเติมอีก 2 รายที่เจอที่ฮ่องกง ซึ่งมีประวัติเดินทางไปฮูนาน เป็น influenza

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคดำเนินมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เดินทางมาจากฮูนาน โดยให้เฝ้าระวัง 14 วัน ทั้งนี้   สนามบินเชียงใหม่มีเที่ยวบินตรงจาก Wuhan วันอังคาร ศุกร์และอาทิตย์ วันนี้(5 ม.ค.)มีผู้โดยสาร 100 กว่าคน

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้ด่านที่สนามบินเชียงใหม่ เริ่มตั้ง thermoscan โดยเร็ว ให้บันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้าข่ายตามนิยาม เฝ้าระวังที่เราพร้อมติดตามได้ตลอดเมื่อมีความจำเป็นพร้อมให้คำแนะนำ ถ้ามีอาการสงสัยให้ทำบันทึกส่งตัวให้เข้าตรวจที่ รพ. นครพิงค์ และให้โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมให้พร้อมในทุกๆ ด้านพร้อมรับมือและรับข้อสั่งการจากกรมควบคุมโรค

ทางด้านนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้อง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงออกจาก ผู้โดยสารทั่วไป หลังมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยจะทำการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น และหากพบมีอาการไข้สูง หรืออาการที่เข้าข่ายโรคทางเดินหายใจก็จะซักประวัติ และเข้าสู่กระบวนการดำเนินการเช่นเดียวกับโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเมอร์ส (MERS), โรคอีโบล่า (Ebola) ต่อไป ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้