สนภ.3 ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้ ทน.เชียงใหม่ หลังเสร็จช่วงที่ 1

สนภ.3 ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้ ทน.เชียงใหม่ หลังเสร็จช่วงที่ 1

เชียงใหม่ / สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังดำเนินการขุดลอกช่วงที่ 1 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้วเสร็จ พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืนเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.ค.61 พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่โอกาสนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 1,500 ตัว ในโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด ให้กลับมามีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับ การดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่คลองแม่ข่า พบว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องดำเนินการขุดลอกคลองแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0-000-5+500 ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการดำเนินการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างโดยมีกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,500 เมตร , ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 5+500-8+250 เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 8+250-10+200 เป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ถึงถนนมหิดลอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการโดยใช้งบของกองบัญชาการกองทัพไทย และช่วงที่ 4 กิโลเมตรที่ 10-200-14+00 ระยะทาง 3,800 เมตร ตั้งแต่ถนนมหิดลถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด การดำเนินการของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล เทศบาลตำบลป่าแดดให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 เป็นระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้ว.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้