สถาปนาสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ “ธนิต ชุมแสง”นั่งนายกฯสมัยแรก

สถาปนาสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ “ธนิต ชุมแสง”นั่งนายกฯสมัยแรก

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ประธานพิธีสถาปนาสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ มี”ธนิต ชุมแสง”นั่งนายกฯคนแรก ลั่นพร้อมประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน

เมื่อค่ำวันที่ 20 ก.ย.63 ที่ภัตราคารเจี๋ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่  สมัยที่ 1  ชุดวาระปี 2563 – 2565   ทั้งนี้สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคณะกรรมการ ในช่วงวาระก่อตั้ง ดำเนินงาน ปี 2563-2565  มีนายธนิต ชุมแสง เป็นนายกสมาคมฯ คนแรกซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกร่วม 1,500 ผู้ประกอบการ จากผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารภัตตาคารและสถานบันเทิงในเชียงใหม่รวมทั้งหมดประมาณ 12,800ร้านค้า มียอดTurn over ร่วม 20,000 ลบ./ปี (10%ของGDPเชียงใหม่) โดยตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เป็นการร่วมมือการจัดตั้งระหว่างชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ และ ชมรมเชียงใหม่ฟู้ดส์แอนด์บิสโทร (CMFB) โดยรวบรวมสมาชิกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบการ      ร้านอาหารและเครื่องดื่มและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการให้ได้มาตรฐานที่ดี และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ตลอดจนทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจร้านอาหาร   และเครื่องดื่มของสมาชิกได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้สามารถผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิต19 ไปให้ได้   เพื่อจะเกิดประโยชน์และผลดีทั้งมวลสมาชิกสมาคมฯและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศชาติ โดยที่ผ่านมาสมาคมฯได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยร้านอาหารในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิต19   ส่งเสริมสมาชิกร้านอาหาร รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561  ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชียงใหม่  ร่วมโครงการ We love Chiangmai  และโครงการ Gastronomy Tourism:LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”  และร่วมลงนามข้อตกลงกฏบัตรอาหารปลอดภัยภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนผลักดัน กฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai Charter) ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวนิเวศ  สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่จะดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและบริการร้านอาหารและอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้