สถานประกอบการ ภาคเอกชน ทำพื้นที่อากาศปลอดภัยให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

สถานประกอบการ ภาคเอกชน ทำพื้นที่อากาศปลอดภัยให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

หลายภาคส่วนในเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศจัดพื้นที่อากาศปลอดภัยช่วงวิกฤตฝุ่นควัน ขณะที่ผู้รับบริการรู้สึกขอบคุณที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีให้กับประชาชน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาตรการหนึ่งคือการทำพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน หรือ Safety Zone เพื่อเป็นพื้นที่อากาศดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ได้จัดทำพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน ทั้งในเขตเมืองเชียงใหม่ และอำเภอต่างๆ โดยมีร้านกาแฟ โรงแรม ที่พัก ห้างสรรพสินค้า เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น ร้าน AT ขัวเหล็ก คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รอง และร้านกาแฟบุญรักษา ที่เจ้าของร้านบอกว่า ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอากาศดี พร้อมขอความร่วมมืออย่าเผา เพื่ออากาศบริสุทธิ์จะได้กลับคืนมา
ด้าน ผู้ที่มาใช้บริการรู้สึกขอบคุณที่จังหวัดเชียงใหม่จัดหาพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชน เมื่อเข้ามาในร้านแล้วรู้สึกหายใจสะดวกมากขึ้น
ขณะที่ เทศบาลนครเชียงใหม่จัด Safety Zone รองรับประชาชนในหลายพื้นที่ โดยสามารถเช็คได้จากป้ายที่มี QR Code หรือทาง http://www.cmcity.go.th นอกจากนี้ยังได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนด้วย


สำหรับการจัดพื้นที่อากาศปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการนี้มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จ และในปีนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยให้ทุกอำเภอ อปท. อบต. โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ จัดให้มีพื้นที่อากาศปลอดภัย หรือ Safety Zone เพื่อเป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาชน

โดย Safety Zone หรือพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่  มีร้าน กาแฟ/ศูนย์การค้า/โรงแรม/ร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดาเนินการ 55 แห่ง รพ.สต. จานวน 267 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. จานวน 280 แห่ง ห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 15 แห่ง

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้