สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10 ”

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10 ”

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10 ” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 สำหรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่เด็กๆขาดโอกาสเดินทางไปโรงภาพยนต์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นที่สอดแทรกคติและข้อคิดสอนใจเรื่อง “รูดอล์ฟ เหมียวน้อยผจญเมือง” โดยได้รับอนุญาตจากเอ็ม พิคเจอร์ส กรุ๊ป ตลอดจนการบรรยายแนะนำประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,600 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสันทนาการนี้เพื่อแนะนำให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   วันที่ 14 มกราคม 2563 ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และวันที่ 15 มกราคม 2563 ไปจัดที่โรงเรียนแม่หลวงอุปถมป์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ทางคณะผู้จัดงานรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจชมภาพยนตร์อย่างตั้งอกตั้งใจและแสดงออกถึงอารมณ์ ทั้งส่งเสียงหัวเราะและแสดงความโศกเศร้าคล้อยตามเนื้อหาของภาพยนตร์ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักเรียนได้กล่าวแสดงถึงความรู้สึกที่ดีและขอบคุณต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

You may also like

“มทร.ล้านนา” รวมพลังแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

จำนวนผู้