สกน.ร้อง “นายกฯ-บิ๊กป้อม”เร่งแก้ปัญหาที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน

สกน.ร้อง “นายกฯ-บิ๊กป้อม”เร่งแก้ปัญหาที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน

ลำพูน /สกน.ผนึก P-Move ยื่นหนังสือถึงนายกฯ-บิ๊กป้อม ผ่านพ่อเมืองจามเทวี เรียกร้องให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวทาง บจธ.จัดการที่ดินโดยชุมชนในรูปแบบ”โฉนดชุมชน” ย้ำเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือนในเชียงใหม่-ลำพูน ยังเดือดร้อน ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้อย่างมั่นคงเมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ขบวนการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน เชียงใหม่-ลำพูน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-Move) ได้เดินทางไปที่ศาลากลาง จ.ลำพูน เพื่อเรียกร้องให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน โดยออกแถลงการณ์ 3 ข้อ คือ 1.ให้ทบทวนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน “แบบปัจเจกบุคคล” และ“กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยรัฐ” เพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการจัดการที่ดินโดยชุมชนในรูปแบบ“โฉนดชุมชน”และการจัดการที่ดินในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของแต่ละภูมิภาค2.รัฐต้องสร้างกลไกการปฏิรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์เพื่อรองรับการเข้าถึงที่ดินเกษตรกรรายย่อย คนจน ที่ต้องการเข้าถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยการสร้างกลไกกลางในการกระจายที่ดินอย่างเป็นธรรม มั่นคง และยั่งยืน โดยจัดตั้ง”สถาบันธนาคารที่ดิน” ตามข้อเสนอของภาคประชาชน หรือกลไกเดิมที่เรียกว่า“สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.)” ตามการผลักดันของภาคประชาชนอย่างไรก็ตาม เมื่อตั้ง บจธ.แล้ว กลับพบว่าไม่ตอบสนองโจทย์การปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน ตามเจตนารมย์ของประชาชน แต่กลับสร้างมาตรการใหม่ตามแนวคิดทุนนิยมกระแสหลัก บอร์ด บจธ.ส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม และการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน ภายใต้รูปแบบ“โฉนดชุมชน” อีกทั้งกรรมการบอร์ดไม่มีสัดส่วนภาคประชาชน ซ้ำผู้บริหารบอร์ด บจธ. บางคน ยังหักหลังข้อเสนอการปฏิรูปที่ดินของประชาชน ภายใต้การดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ ปฏิเสธแนวทางภาคประชาชน ทำให้สถานการณ์ปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน อันเป็นต้นแบบและนวัตกรรมการจัดการที่ดินสมัยใหม่กลับเลวร้ายลง และมีแนวโน้มว่าเกษตรกร  คนจนที่เข้าสู่การดำเนินการของ บจธ. กว่า 700 ครัวเรือน ต้องเป็นหนี้ จนอาจทำให้ที่ดินหลุดมืออีกครั้งจึงขอเรียกร้องต่อผู้บริหารบอร์ด บจธ.ให้ทบทวนพฤติกรรมและแนวคิดดังกล่าว และต้องยืนยันในการนำเจตนารมณ์ในการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนภายใต้ บจธ.อย่างเคร่งครัด หากยังเพิกเฉยหรือหักหลังข้อเสนอของภาคประชาชน เราขอเรียกร้องต่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ดูแลนโยบายด้านที่ดิน ทบทวนบทบาทการทำงานของบอร์ด บจธ.ชุดปัจจุบัน ว่ายังสานภารกิจปฏิรูปที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงว่าต่อรัฐสภาหรือไม่ หากไม่ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว บจธ.ยังมีความจำเป็นในการดำรงอยู่หรือไม่  หรือว่าสมควรยุบทิ้งได้แล้ว3.การออกกฎหมายเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า คือมาตรการในกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพราะการเก็บภาษีที่ดินจากคนที่ถือครองที่ดินในอัตราก้าวหน้า จะทำให้ที่ดินที่กระจุกตัวอยในมือนายทุน หรือชนชั้นนำถือครองถูกกระจายออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

ขบวนการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน ในนาม “สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ”  จะประสานงานกับเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเคลื่อนไหวผลักดันให้เกิดการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน คืนความเป็นธรรมและสิทธิในการจัดการที่ดินของเกษตรกรรายย่อย ชาวนาชาวไร่ คนจน คนยากไร้ คนเล็กคนน้อย อย่างแท้จริงต่อมานายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน ได้ออกมารับหนังสือจากนายดิเรก กองเงิน แกนนำ สกน. พร้อมทั้งรับปากจะเร่งดำเนินการส่งหนังสือให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ดูแลนโยบายด้านที่ดินต่อไป ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ จึงได้แยกย้ายกันกลับ.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้