สกน.พ้อ รัฐออกกฎหมายไม่เอื้อต่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม

สกน.พ้อ รัฐออกกฎหมายไม่เอื้อต่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม

ลำพูน / ที่ปรึกษา สกน. ชี้รัฐไม่จริงใจช่วยคนจน ออกกฎหมายไม่เอื้อต่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ซ้ำผลักภาระ-เพิ่มหนี้ให้ชาวบ้านนายประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) กล่าวถึง “ทิศทางการขับเคลื่อนที่ดินและทรัพยากร” ในงาน “มหกรรมโฉนดชุมชน 18 ปีแห่งการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน” ที่บ้านท่ากอม่วง ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ว่า เนื้อหา พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับปัจจุบันที่ออกมา ถือว่าย้อนหลังไป 50 ปี ไม่สามารถจัดการป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ได้ ซึ่งถ้าชาวบ้านยอมรับ ก็เท่ากับการต่อสู้ที่ผ่านมาร่วม 30 ปี คือความสูญเปล่าเช่นเดียวกับธนาคารที่ดิน ที่หลายคนได้ต่อสู้มาตลอดชีวิต ติดคุกไป 30 กว่าคน แม้จะพ้นคดีแล้วก็ยังเป็นหนี้หัวโตจำนวนหลายล้านบาท จากเดิมที่วางไว้ว่าธนาคารที่ดินจะช่วยให้แต่ละครอบครัวมีหนี้ไม่เกิน 2.3 แสนบาท นั่นเท่ากับธนาคารที่ดินถูกออกแบบให้ผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างชัดเจน

ส่วนภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ใครถือครองที่ดินเกิน 50 ไร่ ต้องเสียภาษีเพิ่มปีละ 2% เพื่อนำเงินมาสนับสนุนธนาคารที่ดิน ปรากฏว่าถูกแปรให้กลายเป็นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเก็บเข้าท้องถิ่น ไม่ได้เข้าธนาคารที่ดิน แม้แต่เรื่องสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ในรูปแบบโฉนดชุมชน รัฐบาลก็ไม่ได้สนองความต้องการของชาวบ้าน กลับมอบแปลงรวมให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดการ ทำให้อำนาจลงมาไม่ถึงประชาชน ชาวบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของร่วมกันตามที่คาดหวัง และต่อสู้กันมายาวนาน.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้