สกน.จี้นำปัญหาทรัพยากรเข้าที่ประชุมครม.สัญจร ย้ำ3วันไม่คืบบุกยื่นหนังสือนรม.

สกน.จี้นำปัญหาทรัพยากรเข้าที่ประชุมครม.สัญจร ย้ำ3วันไม่คืบบุกยื่นหนังสือนรม.

เชียงใหม่ (22 มิ.ย.58) สกน.ผนึกกำลังภาคี รุกยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านพ่อเมืองเชียงใหม่ จี้นำปัญหาทรัพยากร-ความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร แกนนำย้ำ 3 วันไม่มีคำตอบ บุกยื่นหนังสือถึงมือ“บิ๊กตู่”แน่นอน

เมื่อเวลา 14.00 น. ตัวแทนสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคเหนือ ด้านทรัพยากร-สิทธิชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)  จำนวน 100 คน ภายใต้การนำของนายดิเรก กองเงิน, นายนิรันดร์ ลุเก และนายศักยะ ตั้งอยู่ เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ที่หน้าศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เรื่องขอให้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของประชาชน

ต่อมาในเวลา 14.40 น. นายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้ลงมารับหนังสือ โดยนายดิเรก กล่าวว่าทางเครือข่ายเดินทางมายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ  เพราะไม่อยากให้ จ.เชียงใหม่ขายหน้าในการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 29-30 มิ.ย.นี้ จึงยื่นก่อน และต้องการให้นำเสนอข้อเรียกร้อง ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชน สู่ที่ประชุม ครม.สัญจร เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.

“ที่ผ่านมา เราได้ยื่นหนังสือหมดทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด สำนัก กรม กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีมติหรือหนังสือยืนยันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา หากในทางปฏิบัติก็ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร คนจนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจัดการทรัพยากร ซึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องไม่ถึงมือนายกรัฐมนตรี ในการยื่นครั้งนี้ มีข้อเรียกร้องเร่งด่วน 3 ประการ คือกรณีแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ และมติ ครม. ที่สร้างผลกระทบอันไม่เป็นธรรม ขอให้มีการจัดประชุมร่วมกับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และยกเลิกการใช้ มติ ครม.30 มิ.ย.41 เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สร้างผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน” นายดิเรก กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้นำ 2 มติ ครม.มาพิจารณาบังคับใช้ คือมติ ครม. 11 พ.ค.42 กรณีปรับปรุงกฏหมายป่าไม้และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อศึกษาหาแนวทาง และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายป่าไม้ 4 ฉบับ  กับมติ ครม.3 ส.ค.53 เรื่องแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงเพื่อส่งเสริมคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมายาวนาน

ข้อเรียกร้องที่ 2 ขอให้ยุติการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและป่าไม้ เนื่องจากร่างฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาขัด และละเมิดต่อหลักสิทธิชุมชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ขัดต่อสภาพข้อเท็จจริงของสังคมไทยยุคปัจจุบัน ส่วนข้อเรียกร้องสุดท้าย ขอให้ ครม.เร่งพิจารณาและผลักดันร่าง พ.ร.บ.2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน กับร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของสังคมของแท้จริง

นายดิเรก กล่าวว่า เบื้องต้นทางเครือข่ายจะให้เวลาดำเนินการ 3 วัน หากไม่มีความคืบหน้า เรื่องไม่ถูกนำเข้าสู่วาระ ครม.สัญจร ก็จะมีการหารือกัน เพื่อหาทางยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง ในช่วงที่เดินทางมาประชุม ครม.สัญจรต่อไป.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้