ศูนย์ฯไฟป่าเชียงใหม่คาดลานีญ่าส่งผลดีต่อสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯเผยจองบริหารเชื้อเพลิงกว่า 1.3 แสนไร่สั่งคุมเผาห้ามเกิน 5 โมงเย็น

ศูนย์ฯไฟป่าเชียงใหม่คาดลานีญ่าส่งผลดีต่อสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯเผยจองบริหารเชื้อเพลิงกว่า 1.3 แสนไร่สั่งคุมเผาห้ามเกิน 5 โมงเย็น

เชียงใหม่ได้อานิสงน์ “ลานีญา” ลากยาวถึงเดือนมีนาคม ส่งผลดีต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นpm2.5  นักวิชาการมช. เผยขณะนี้อนุมัติคำร้องขอเผาแล้ว 3 หมื่นกว่าไร่ และเกือบ 1 แสนไร่อยู่ระหว่างการพิจารณา ย้ำการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้มีควันผลกระทบต่อค่าคุณภาพอากาศต้องคุมเวลาไม่ให้เกิน 5 โมงเย็น

วันที่ 9 ก.พ. 65 เวลา 09.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) ซึ่งเน้นการติดตามในอำเภอที่มีจุด Hot Spot สูงใน 3 อันดับแรกของจังหวัด

ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานในที่ประชุมฯ ว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่ผ่านมาปัจจัยในเรื่องลานีญามักส่งผลกระทบกับประเทศไทย ทำให้มีฝนตกมากกว่าปกติ ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นควัน ค่าPM2.5 รวมทั้งจุดความร้อนที่ผ่านมาไม่เกิดขึ้นรุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา จากการคาดการณ์ในระดับโลกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลานีญาซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะหยุดในช่วงเดือนมีนาคมเชื่อว่าจะมีการขยับจากเดือนมีนาคมออกไปอีกเล็กน้อย โดยความหมายคาดว่าจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันของประเทศไทยและเชียงใหม่ได้ หากแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้วฝนไม่ตกเพียงแค่ 1 สัปดาห์ เชื้ออเพลิงต่างๆ ก็มีความพร้อมที่จะถูกเผาไหม้จึงจำเป็นในทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม โดยสถิติจะพบว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

สำหรับระบบ Fire D แต่ละอำเภอ และแต่ละตำบลกรอกข้อมูลเข้ามาพบว่ามีคำร้องเข้ามาราว 1,520 คำร้อง คิดเป็นจำนวนไร่อยู่ที่ 130,000 ไร่ มีคำร้องที่อนุมัติไปแล้ว 3 หมื่นกว่าไร่ ที่เหลือรอการอนุมัติ อย่างไรก็ตามคำร้องที่ได้รับการอนุมัติในระบบยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการเข้ามาแต่อย่างใด จึงฝากไปยังศูนย์อำเภอทุกแห่งแจ้งไปยังตำบลพื้นที่หากได้ดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงแล้วให้รีบรายงานเข้าระบบ โดยขอให้แนบรูปผลการดำเนินการเข้ามาในระบบด้วย เพื่อเป็นที่ทราบของทั้งอำเภอและจังหวัด

“การบริหารจัดการเชื้อเพลิงสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือ เรื่องการจัดทำแนวกันไฟก่อน แล้วให้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ศูนย์บัญชาการฯ กำหนด โดยต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่การระบายอากาศจะแย่ลง คือ ต้องให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 17.00 น. ประเด็นตรงนี้หมายความว่า หลัง 17.00 น. ควันจากการบริหารจัดการเชื้อเพิลง ต้องไม่มีแล้ว”ผศ.ชาคริต กล่าว.

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้