ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความก้าวหน้า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความก้าวหน้า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความก้าวหน้า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม กำชับสร้างสนามจอด ฮ.และเสวียนชั่วคราวเก็บน้ำเพื่อให้จนท.ดับไฟและใช้บริโภค

เมื่อวันที่  11 ก.พ.64 ที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวรายงานว่า โครงการในระยะที่ 1 ปี 2563 หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1,968 ไร่ จัดทำฝายชะลอน้ำ 21 ฝาย ทำแนวกันไฟป่าเปียก 4 กิโลเมตร ในปี 2564 นี้จะดำเนินการฟื้นฟูปลูกป่าเพิ่มอีก 40,282.35 ไร่ มีการร่วมกับชุมชนออกแบบการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 – 5 ควบคู่ไปกับการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ขณะที่การดำเนินการในระยะที่ 3 ในปี 2565 – 2570 จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าอีก 233,331.30 ไร่ และบริหารจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในปีนี้ได้นำอุปกรณ์ เครื่องมือ ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาไฟป่า อาทิ ถังน้ำดับไฟป่าเคลื่อนที่ ซึ่งเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีศักยภาพในการพ่นน้ำดับไฟได้ไกลถึง 3 กิโลเมตรบนสันเขา  ส่วนถ้าเป็นแนวราบจะฉีดพ่นน้ำได้ไกลประมาณ 5 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องอัดใบไม้โดยใช้เครื่องยนต์มาใช้ รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านนำเสวียนมาใช้เก็บใบไม้แห้ง สนองนโยบายชิงเก็บลดเผา นำเสวียนมาดัดแปลงใช้เก็บน้ำชั่วคราว ตลอดจนมีการนำจุลินทรีย์จิตอาสา ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนำมามอบให้ มาทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยนำจุลินทรีย์ผสมน้ำรดลงไปบนเศษใบไม้ ให้ทับถมกันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมัก นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ ยังมีการเปิดตัวรถครัวสนามเคลื่อนที่ เพื่อนำไปใช้ในประกอบเลี้ยงดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านดับไฟป่าในพื้นที่ด้วย

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการป้องกันการเกิดไฟป่า และหมอกควัน ได้ดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน ไว้ไม่เกิน 500,000 ไร่ ซึ่งในเดือนมกราคม ที่ผ่านมาทำไปได้จำนวน 71,446.5 ไร่แล้ว และจุดความร้อนลดลงจากปี 2563 กว่า 1,200 จุด

ทั้งนี้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้สั่งการให้ดำเนินการจัดทำสนาม ฮ. ชั่วคราว ไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เกิดไฟไหม้แล้วหลายจุด นอกจากนี้ยังได้กำชับให้จัดสร้างเสวียนชั่วคราวเพื่อเก็บน้ำไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ดับไฟและอุปโภคบริโภคด้วย.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้