ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภาคต่าง ๆ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภาคต่าง ๆ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ

ศูนย์ศรีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภาคต่าง ๆ จัดโครงการเสวนาและให้ความรู้เกี่ยวกับกระดูกและข้อในผู้สูงวัย ภายใต้โครงการเสวนาแพทย์พบประชาชน ประจำปี 2560 ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทางการแพทย์ และหน่วยงานเอกชน จัดโครงการเสวนาแพทย์พบประชาชน ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สูงวัยให้ความสนใจ และเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ และตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมรับฟังได้รับความรู้ และวิธีการดูแลรักษา ร่วมไปถึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหา  ทางด้านกระดูกและข้อ และสุขภาพโดยรวม หรือถ้าเป็นโรคกระดูกแล้วจะได้ดูแลตนเองอย่างถูกวิธี  แก่ผู้เข้าร่วมงาน      เพื่อร่วมรับฟังและเสวนาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ชมรมคนรักกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทางด้านกระดูกและข้อ มาให้ความรู้เรื่องโรค กระดูกและข้อ และทำกิจกรรมเพื่อการป้องกัน ดูแลตนเองแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งหัวข้อการเสวนาทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ได้แก่  กระดูกพรุน ภัยเงียบที่ใกล้ตัว, ความสัมพันธ์ของโครงกระดูกพรุนกับอาการปวดหลัง, การรักษาโรคปวดหลังโดยไม่ต้องผ่า ,สะโพกหัก ต้องผ่าตัดหรือไม่ ,- แคลเซียมและวิตามินดี สำคัญอย่างไร , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสเต็มเซลล์  ,ปวดเข่า เข่าเสื่อมรักษาอย่างไรให้หาย, ปวดไหล่ วินนิจฉัยรักษาอย่างไรให้ถูกต้อง  รวมไปถึงหัวข้อในการดูแลผู้สูงวัยในเรื่องต่าง ๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้งวัน นอกจากนี้นั้นศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้จัดบูธบริการตรวจเช็คสุขภาพ ความดันโลหิต ตรวจเช็คมวลกาย และให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ฟรีอีกด้วย.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้