ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ร่วมกับเกษตรอำเภออมก๋อย อบรมชาวบ้าน บ้านยางเปียง ทำป่าเห็ดปลอดไฟ ไร้การเผา

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ร่วมกับเกษตรอำเภออมก๋อย อบรมชาวบ้าน บ้านยางเปียง ทำป่าเห็ดปลอดไฟ ไร้การเผา

- in headline, คุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ร่วมกับเกษตรอำเภออมก๋อย อบรมชาวบ้าน บ้านยางเปียง ทำป่าเห็ดปลอดไฟ ไร้การเผา

อำเภออมก๋อย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ชาวบ้านเข้าป่าหาเห็ดเป็นรายได้หลัก ทุกปี แต่ละมีสร้างรายได้กว่า 10 ล้านบาท ต่อชุมชน ครอบครัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า 30,000 -50,000 บาท จึงเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงคนเข้าป่า ทั้งคนในพื้นที่นอกพื้นที่

ผลตามมาคือไฟป่า การทำชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนพื้นที่เผาเป็นพื้นที่เพาะ เปลี่ยนผลประโยชน์จากการเผ่าป่าการทำลายป่า มาเป็นการดูแลผป่าอย่างไรให้ได้ประโยชน์ เรื่องเห็ดป่า ตอบโจทย์ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากชาวบ้านเต็มที่

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้