ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ขยายระยะเวลาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคมนี้

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ขยายระยะเวลาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคมนี้

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ขยายระยะเวลาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคมนี้


นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปรากฏว่า ในช่วงวันที่ 24-29 มกราคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่ง จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตก จะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนของประชาชนได้

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตก และช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงได้ขยายระยะเวลาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มอีก 6 วัน ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2563

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้