ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯให้ยื่นคำร้องใหม่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถบริหารเชื้อเพลิงได้ตามกำหนดเหตุเพราะฝนตกหนัก

ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯให้ยื่นคำร้องใหม่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถบริหารเชื้อเพลิงได้ตามกำหนดเหตุเพราะฝนตกหนัก

ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ให้ลงทะเบียนยื่นคำร้องในระบบใหม่ หลังไม่สามารถบริหารเชื้อเพลิงได้เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ยื่นขอและได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาใหม่อีกครั้ง ขณะที่พื้นที่โซนเหนือบริหารเชื้อเพลิงไปแล้ว 2,421 ไร่ จากยอดรวมประมาณเกือบ 4 แสนไร่
วันนี้ (24 มี.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะทำงานของศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่างๆ โดยพบว่า วันนี้ (24 มี.ค. 64) มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 2 จุด ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮอด ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จึงทำให้การเกิดไฟป่าลดน้อยลง พร้อมกันนี้ ทางคณะทำงาน ยังได้ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดฯ ให้เป็นไปตามระบบ

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประสานกิจกรรมพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทางโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 2,421 ไร่ ทั้งนี้พื้นที่โซนเหนือได้เริ่มบริหารจัดการเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 1  มี.ค. และได้สั่งระงับบริหารเชื้อเพลิงระหว่างวันที่ 15-22 มี.ค64 ประกอบกับวันที่ 22 มี.ค.มีพายุฤดูร้อนทำให้เชื้อเพลิงมีความชื้่นจึงได้เริ่มอนุมัติให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงใหม่  ครอบคลุมพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอสะเมิง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่อาย ซึ่งจะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เดียว

ทั้งนี้พื้นที่โซนเหนือได้มีการยื่นขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.ที่มีในระบบจำนวน 371,166.2 ไร่ ได้อนุมัติให้บริหารฯแล้ว 68,162 ไร่ จำนวน 9,766 ราย ดำเนินการแล้วและรายงานกลับมายังศูนย์บัญชาการฯจำนวน 6,810 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่เกษตร 324,999 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนฯ 19,016 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 27,150 ไร่

ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงล่วงหน้าสำหรับวันที่ 27 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการพิจารณาล่วงหน้าก่อน 3 วัน ตามกำหนดของทางคณะทำงาน โดยจะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 4,943 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 4,491 ไร่ และพื้นที่ป่า 452 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอสะเมิง อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง ทั้งนี้ หากวันไหนที่มีฝนตกในพื้นที่ หรือ มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ในวันที่กำหนด ก็ให้แต่ละพื้นที่ทำการแจ้งคำร้องขอทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิงมาใหม่ล่วงหน้า 3 วัน เพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจาณาใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากครบตามกำหนดเวลาที่ทางจังหวัดอนุญาตให้ทำการบริหารเชื้อเพลิงได้ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้แล้ว แต่ยังคงบริหารจัดการพื้นที่ไม่หมด ก็ให้แต่ละพื้นที่ลงทะเบียนแจ้งในระบบไว้ก่อนตามปกติ ซึ่งทางจังหวัดจะวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ตามวันและเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้