ศมพ.อ.อมก๋อยจัดกิจกรรม”ประชารัฐร่วมใจทำดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น”

ศมพ.อ.อมก๋อยจัดกิจกรรม”ประชารัฐร่วมใจทำดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น”

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น”รับมอบเมล็ดฝิ่นจากชาวบ้าน 12.77 กิโลกรัม เผยตั้งแต่เริ่มโครงการปี 60 ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้ถึงร้อยละ 99

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย)เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่ง ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการประสานงาน  และบูรณาการ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร  โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย  ได้มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจำนวน 12.77 กิโลกรัม  ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น ปี 2562 ได้รับมอบจำนวน 22.90 กิโลกรัม และปี 2563  ได้รับมอบแล้วจำนวน  23.49  กิโลกรัม  รวมจำนวนทั้งสิ้น  59.16 กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานในการดำเนินงาน การลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย  ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ ในปี 2560 ซึ่งพบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 908.03 ไร่  และในปัจจุบัน ตรวจพบเพียง 5.85  ไร่  ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 99 จากแนวโน้มดังกล่าว รวมกับการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยน่าจะลดลงหรือไม่มีเลย.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้